Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Darbinieks:
 

Edmunds Račinskis

Dzimis 1974. gadā Jelgavā. Jelgavas skolas jeb G. Pētersona jauno zoologu pulciņa audzēknis. Topošā ornitologa gaitās izšķirošo lomu spēlēja vecāku un skolotāju sapratne, iestāšanās Latvijas Ornitoloģijas biedrībā, un jo īpaši – Papes un Engures ornitoloģisko pētījumu bāzēs gūtā pieredze un vecāko kolēģu, galvenokārt Bioloģijas institūta ornitologu, atbalsts un neizmērojamā labvēlība.

Dabas zinātņu maģistra grādu bioloģijā ieguvis LU Bioloģijas fakultātē 2000. gadā. Diplomdarba tēma bija un viena no galvenajām interesēm joprojām ir izzūdošas sugas – zaļās vārnas Coracias garrulus – populācijas ekoloģija un aizsardzība Latvijā.

Darbu Latvijas Ornitoloģijas biedrībā uzsāka 1994. gadā kā putniem nozīmīgo vietu programmas koordinators, vēlāk arī zaļās vārnas izpētes un aizsardzības programmas vadītājs un vairāku citu projektu vadītājs un dalībnieks. LOB biedrs (kopš 1990. gada) un sabiedriskais darbinieks (LOB valdes [pēc jaunās definīcijas – padomes] loceklis (1996–2005), LOB viceprezidents (2000–2005), LOB valdes loceklis (2005) un priekšsēdētājs (2006-2007)).

Kopš 2008. gada strādā Latvijas Dabas fondā, vienlaicīgi turpina vadīt LOB programmu "Zaļā vārna".