Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LU 64. zinātniskās konferences laikā tiks lasīti vairāki referāti par putnu izpēti Latvijā

Šī gada 9. februārī Latvijas Universitātes 64. zinātniskās konferences Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcijas ietvaros tiks lasīti vairāki referāti par putnu izpēti Latvijā. Pasākums notiks LU Bioloģijas fakultātē, Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, 6. auditorijā. Sākums plkst. 14:00. Sekcijas darba norisi vadīs Dr. biol., LU asoc. prof. Jānis Priednieks.

 

Dienas kārtība

 

M. Pupiņš

Dati par purva bruņurupuča Emys orbicularis izplatību un ekoloģiju Latvijā

 

A. Pupiņa, M. Pupiņš

Sarkanvēdera ugunskrupja Bombina bombina populācijas dinamika un lokalizācijas ekosistēmu izmaiņas

 

A. Bērziņš

Smilšu krupja Bufo calamita areāla ziemeļaustrumu robežu limitējošie faktori

 

O. Keišs, J. Granāts, A. Mednis

Griezes Crex crex Eiropas populāciju skaita izmaiņas 20. gadsimtā pēc publikācijām vietējos ornitoloģiskos žurnālos un gredzenošanas datiem

 

J. Vīksne, A. Laubergs

Mākslīgās ligzdvietās Kurzemē ligzdojošo meža pīļu vairošanās fenoloģija un nomedīšanas ģeogrāfija 2005. gadā

 

A.Auniņš, J.Priednieks

Nacionālie un pārnacionālie indikatori bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai lauksaimniecības zemēs

 

M. Janaus

Sestā starptautiskā balto stārķu Ciconia ciconia ligzdu uzskaite Latvijā

 

Pārtraukums 10 min. (ap plkst. 15:30)

 

G.Graubics, K. Millers, J. Baumanis

Ausainās pūces Asio otus rudens migrāciju ietekmējošie faktori (Pape, Latvija)

 

A. Avotiņš, G. Graubics

Meža pūces Strix aluco mirstība - atrasto bojā gājušo īpatņu novērtējums

 

J. Šuba, V. Vintulis, G. Pētersons, I. Čakare

Sikspārņu rudens aktivitātes pētījumi pie pazemes ziemošanas vietām: pirmie rezultāti

 

G. Pētersons, V. Vintulis, J. Šuba

Vai plēsonība ir būtisks sikspārņu populācijas ietekmējošs faktors?

 

A. Pupila, U. Bergmanis

Sīko zīdītājdzīvnieku skaita dinamika atsevišķos parauglaukumos Austrumlatvijā

 

T.Zorenko, A.Bērziņa

Vai smaržu diferenciācija grauzējiem var būt sākotnējais sugu veidošanās impulss?

 

A. Ornicāns

Kā Eirāzijas lūsis Lynx lynx izmanto individuālo teritoriju