Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Veikts kopsavilkums par putnu novērojumiem janvārī

Sila cīrulis Liepājā

Foto: Andris Klepers

31. janvārī noslēdzās putnu vērotāju ikgadējās neoficiālās sacensības par lielāko gada pirmā mēneša laikā novēroto putnu sugu skaitu, ziņo A. Celmiņš, interneta lapas "Putni Latvijā un pasaulē" veidotājs.

Šogad ar 97 reģistrētām putnu sugām priekšgalā izvirzījies Otars Opermanis, ar dažām sugām no viņa atpaliek Mārcis Tīrums (96) un Andris Klepers (94). Iepriekš - 2004. gada janvārī - Kārlim Milleram izdevies novērot 102 putnu sugas - šis rekords pagaidām palicis nepārspēts.

Latvijā līdz šim reģistrētas 333 putnu sugas, šī gada janvārī pavisam novērotas 112 sugas. A. Celmiņš norāda: "Patiesi interesanti, ka Latvijā ziemā, ja kārtīgi pastrādā, var ieraudzīt pat trešo daļu no mūsu putnu sugām".

O. Opermanis, šī gada labākā rezultāta autors, sevi neuzskata par nopietnu putnu vērotāju jeb "ķeksīšu kolekcionētāju". Viņš uzsver, ka šāda veida neoficiāla sacensība vienkārši dod papildu motivāciju aktīvi pavadīt brīvo laiku dabā, vērojot putnus. O. Opermanis nav īpaši centies "iziet uz retumiem", pašam vislielāko prieku sagādājis, ka izdevies novērot gandrīz visas Latvijā šajā laikā sastopamās meža putnu sugas, izņemot medni, ūpi un bikšaino apogu. Pēdējā brīža - četras stundas pirms datu iesniegšanas - "ķēriens" bijusi meža pūce, ko pirms tam visa janvāra garumā nebija izdevies piereģistrēt.

A. Celmiņš norāda, ka putnu vērotāju janvāra sacensības ir brīvprātīgs pasākums - katrs meklē putnus pēc savām iespējām un ieinteresētības pakāpes. Viņš uzsver, ka nedz iegūtie cipari, nedz arī pozīcija reitinga tabulā nav pats svarīgākais. Vērtīgākais ieguvums ir interesanti novērojumi katram pašam - meklēšanas azarts un atrašanas prieks, un visiem kopā - jaunas ziņas par ziemojošiem putniem Latvijā.

No janvāra putnu sugu novērojumiem A. Celmiņš īpaši izceļ 15. janvārī pie Liepājas ostas novērotos sila cīruļus (Māris Jaunzemis) un janvāra pēdējā dienā Lapmežciemā novēroto pelēko pīli (Jānis Ķuze un Viesturs Vintulis). Abas sugas mūsu valstī ziemas laikā redzētas otro reizi.

Janvārī arī saņemtas ziņas par vairākām Latvijā ziemas laikā reti sastopamām putnu sugām - tundras sējas zosi, baltpieres zosi, baltvaigu zosi, svītraino pūci un lauku cīruli. Lielākā skaitā nekā iepriekš novēroti tādi reti ziemotāji kā lauku lijas (4), vistilbes (5), cekulainie cīruļi (12) un gaišie ķeģi (9).

A. Celmiņš arī norāda, ka lielākā skaitā nekā parasti šoziem pie mums uzturas sarkanrīklītes (janvārī saņemtas ziņas par 13 putniem), ziemas žubītes (līdz 100 putniem pie Liepājas ostas kopš decembra, 40 pie Jūrmalciema un mazākā skaitā citviet) un kaņepīši (rekordlieli bari - 50 Kroņauces apkārtnē un 45 Liepājā).

 

Papildu informācija:

  • Janvāra putnu sugu saraksti: http://www.putni.lv/saraksti/jan06.htm

     

    Ilze Štrausa

  •