Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Rīgā tiks izveidota jauna ligzdošanas vieta zīriņiem

Upes zīriņi uz Preses nama jumta

Foto: Māris Maskalāns

LOB atzinīgi vērtē Rīgas domes šī gada 21. februāra lēmumu nodot 2565 kvadrātmetrus lielu zemes gabalu Zaķusalā Vides departamenta valdījumā, lai ierīkotu zīriņu ligzdošanas vietu. LOB prezidents, Prof., Dr. biol. Jānis Vīksne atzīst, ka pastāv liela varbūtība, ka zīriņi šo teritoriju izvēlēsies par kolonijas vietu.

Upes zīriņš ir Eiropā apdraudēta suga, kas iekļauta Eiropas Savienības Putnu direktīvas (79/409/EEC) 1. pielikumā un Bonnas un Bernes konvenciju pielikumos, no kā izriet prasība saglabāt šīs sugas ligzdošanas vietas un veikt pasākumus tās aizsardzībai. Upes zīriņš iekļauts arī Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, kas paredz veidot mikroliegumus tā ligzdošanas koloniju vietās. Pēc 2004. gada datiem Rīgā pavisam ligzdo ap 480 pāru upes zīriņu vai ap 25% no kopējās Latvijas populācijas.

J. Vīksne norāda, ka Zaķusalas ziemeļu gala pielāgošana zīriņu ligzdošanai tās sekmīgas kolonizācijas gadījumā ļaus padarīt reālu šo Eiropā apdraudēto putnu aizsardzību, saglabāt tos pašā Rīgas centrā, pie tam vietā, kur to klātbūtne nevarētu izraisīt ne autoīpašnieku, ne garāmgājēju nepatiku. Šāda kolonija būtu arī Rīgas vizītkarte dabas aizsardzības jomā.

Jāatzīmē, ka LOB jau 2004. gadā aicināja Rīgas domi atbalstīt ieceri par upes zīriņu kolonijas izveidi Zaķusalā, nosūtot atklātu vēstuli toreizējam Rīgas domes priekšsēdētājam Gundaram Bojāram.

Vēstulē LOB norādīja, ka apmēram 90% no Rīgā ligzdojošajiem upes zīriņiem ligzdo uz plakaniem jumtiem, kur ruberoīda segums nobērts ar oļiem. Tomēr šāda veida jumtu segums kļūst aizvien retāks, jo namu īpašnieki vai apsaimniekotāji jumtu remontam izvēlas modernākas tehnoloģijas, kas neparedz tā noklāšanu ar oļiem.

 

Ilze Štrausa