Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Putnu gripa

LOB neiesaka barot no rokas ūdensputnus

Foto: Ruslans Matrozis

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) neizslēdz iespēju, ka mūsu valstī varētu ierasties ar putnu gripas H5N1 vīrusu inficēti migrējošie savvaļas ūdensputni.

Lai novērstu putnu gripas izplatīšanos, šobrīd ir svarīgi gan ievērot stingrus bioloģiskās drošības pasākumus mājputnu un sagūstīto savvaļas putnu turēšanā, pārvietošanā un tirdzniecībā, gan uzraudzīt savvaļas putnu migrāciju. Iedzīvotājiem jāizvairās no kontakta ar slimiem vai mirušiem savvaļas putniem, taču nekādā gadījumā nav pieļaujama savvaļas putnu vai to ligzdvietu iznīcināšana.

Ir vairāki veidi, kā putnu gripas vīruss H5N1 izplatās starp valstīm. Nesenie slimības uzliesmojumi Eiropā cēlušies no savvaļas putniem, turpretī agrāk Āzijā (arī nesen Indijā, Nigērijā un Ēgiptē) slimības uzliesmojumus izraisījusi mājputnu pārvietošana un tirzniecība.

Līdz šim lielākā daļa ar putnu gripas H5N1 vīrusu inficēto savvaļas putnu bijuši ūdensputni, galvenokārt - gulbji un zosis. Paugurknābju gulbju pētnieks Ruslans Matrozis komentē: "Pagaidām putnu gripa konstatēta divās teritorijās - Rīgenes salā (Vācijā) un Zviedrijas dienvidaustrumu piekrastē, kur ziemo arī mūsu paugurknābja gulbji. Citās vietās, kur ziemas laika uzturas Latvijā gredzenotie gulbji - Lietuvā, Polijā un Dānijā - putnu gripa nav konstatēta."

Vēl joprojām neatbildēti ir jautājumi par to, kā H5N1 vīruss ietekmē savvaļas putnus un cik efektīvi tas izplatās uz citiem savvaļas putniem un mājputniem. LOB prezidents, Dr. Biol. Jānis Vīksne norāda, ka putnu gripa galvenokārt ir nopietna saimnieciska problēma, kas var izraisīt ievērojamus zaudējumus putnkopībā, bet savvaļas putnu populācijām tā, visticamāk, būtisku kaitējumu nenodarīs. Šogad LU Bioloģijas institūta ornitologi sadarbosies ar Pārtikas un veterināro dienestu, lai izvērtētu dažādu ūdensputnu sugu potenciālo bīstamību infekcijas izplatīšanā un nodošanā mājpuniem. Tas palīdzēs izvēlēties bioloģiskās drošības pasākumus, lai novērstu iespēju mājputniem inficēties ar H5N1 vīrusu.

LOB atgādina, ka migrējošo savvaļas putnu nāvi var izsaukt daudzi faktori, ne tikai putnu gripa. Šādi gadījumi ir nekavējoties jāizmeklē, ziņojot par slimiem vai mirušiem putniem Pārtikas un veterinārajam dienestam (šeit atradīsiet dienesta tālruņu sarakstu), bet tiem nevajadzētu būt panikas cēlonim. LOB uzsver, ka savvaļas putnu šaušana vai to ligzdvietu iznīcināšana nav putnu gripas ierobežošanas veids. Šāda rīcība ir ne tikai pretlikumīga un nodarītu postu dabai, bet veicinātu tieši pretēju efektu, potenciāli inficētajiem putniem izplatoties vēl plašāk.

LOB arī norāda, ka pastāv ļoti zems risks cilvēkiem saslimt ar putnu gripu, izņemot gadījumus, kad noticis ciešs kontakts ar inficētiem putniem. Putnu vērošana un barošana piemājas dārzā cilvēku veselību neapdraud. Putnu sugas, kas apmeklē piemājas barotavas, ir tās, kurām no savvaļas putniem ir vismazākā iespēja pārnēsāt H5N1 vīrusu. Būtiski ir rūpīgi ievērot higiēnas prasības - nomazgāt rokas pēc kontakta ar priekšmetiem, uz kura ir putnu mēsli, kā arī regulāri tīrīt barotavas. Nevajadzētu barot no rokas ūdensputnus (gulbjus, pīles, kaijas). Pats svarīgākais - neaiztikt ar rokām putnus, it īpaši mirušus un slimus, to mēslus vai ūdeni to tuvumā.

 

Papildu informācija:

  • Starptautiskās putnu aizsardzības organizāciju savienības BirdLife International nostāja par putnu gripu (28.02.06.), pdf
  • Biežāk uzdotie jautājumi par putnu gripu (angļu val.)
  • Informācija putnu vērotājiem (angļu val.)
  • Latvijas Gredzenošanas centra informācija putnu gredzenotājiem - individuālie drošības pasākumi saistībā ar putnu gripu, doc

     

    Ilze Štrausa

  •