Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Ādažu militārajā poligonā veiks pupuķu pētījumus

Aprīļa vidū ornitologi sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju Ādažu militārajā poligonā izvietoja būrus pupuķiem, lai nodrošinātu šiem retajiem putniem papildu ligzdvietas un veiktu to ligzdošanas pētījumus.

Šī gada 14. aprīlī LR Aizsardzības ministrijas finansētā pētījuma "Īpaši aizsargājamo putnu sugu izpēte un aizsardzība Ādažu poligonā" ietvaros Ādažu militārajā poligonā tika izvietoti 15 būri īpaši aizsargājamai putnu sugai - pupuķim. Materiālus būru izgatavošanai ziedoja SIA "Rūta Mežs".

Ādažu poligons ir viena no retajām vietām Latvijā, kur pupuķi sastopami salīdzinoši lielā skaitā - šobrīd te lizgdo ap 7 pāri šo putnu. Poligona plašie, smilšainie klajumi nodrošina pupuķiem ļoti piemērotas barošanās vietas.

Pētījuma vadītājs Viesturs Ķerus uzskata, ka poligona lielā platība varētu uzturēt vēl vairāk pupuķu, ja tiem netrūktu vietu ligzdošanai. Ja izdosies pupuķus piesaistīt jaunajām mājvietām, tas ļaus pētījumu ceļā papildināt zināšanas par šo putnu ligzdošanas bioloģiju.

Šāda veida būri pupuķiem mūsu valstī izlikti pirmo reizi. Ideja par būru izvietošanu Ādažu poligonā nākusi no ornitologa, LOB biedra Arņa Bērziņa, kuru ieinteresējusi literatūrā atrastā ziņa par veiksmīgu šo putnu piesaistīšanu ar būru palīdzību vairākos bijušajos militārajos poligonos Vācijā.

Pupuķu pētījumus Latvijas Ornitoloģijas biedrība veic kopš 2003. gada. Tajos var iesaistīties jebkurš interesents, ziņojot par saviem novērojumiem pētījuma vadītājam V. Ķerum, tālr. 7221580, e-pasts: viesturs@lob.lv.

 

Papildu informācija:

  • pupuķu pētījumi Latvijā: http://www.lob.lv/lv/pupuki/

     

    Ilze Štrausa

    Foto: Viesturs Ķerus

  •