Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Diennakts putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2006"

Vienlaicīgi ar pēdējām Pasaules Hokeja čempionāta dienām Latvijā 20. un 21. maijā norisināsies sacensības pavisam atšķirīgā sporta veidā - jau trešo reizi putnu vērotāji diennakti ilgās putnu vērošanas sacensībās no torņiem centīsies reģistrēt iespējami lielāku putnu sugu skaitu. "Torņu cīņas 2006" ar Hansabankas finansiālu atbalstu organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Nākamajā nedēļas nogalē, 20. maija rītā, astoņas pieredzējušu putnu vērotāju komandas dosies uz putnu vērošanas torņiem vairākās Latvijas vietās, lai 24 stundu laikā reģistrētu visas tur redzamās un dzirdamās putnu sugas. Sacensības notiks tornī pie Papes ezera (Liepājas rajons), Sedas tīreļa (Valkas rajons), Kuivižiem (Limbažu rajons), divos torņos pie Engures ezera (Talsu un Tukuma rajons) un trīs torņos pie Lubāna ezera un Nagļu dīķiem (Madonas un Rēzeknes rajons).

Labvēlīgos apstākļos diennakts laikā no viena punkta iespējams novērot pat līdz 100 putnu sugām, norāda pasākuma koordinatori Jānis Ķuze un Arnis Zacmanis. Viņi arī izsaka cerību, ka, tāpat kā pagājušajā gadā, arī šoreiz tiks labots iepriekšējās "Torņu cīņās" uzstādītais rekords. Mūsu valstī "Torņu cīņas" tiek rīkotas jau trešo reizi. Šāda veida sacensības īpaši lielu popularitāti iemantojušas Eiropas ziemeļu valstīs.

Uz sacensību norises vietu - astoņiem putnu vērošanas torņiem - organizētāji aicina arī ikvienu dabas draugu. Sacensību laikā "Torņu cīņu" dalībnieki interesentiem parādīs torņa tuvumā redzamās putnu sugas, pastāstīs, kuru putnu balsis dzirdamas un to, kā praktiski noteikt putna sugu.

Torņu izloze komandu starpā un sacensību starts tiks dots sestdienas, 20. maija rītā, vienā no augstākajiem Latvijas "torņiem" - Hansabankas biroja ēkā Rīgā. Noslēgums un uzvarētāju apbalvošana - svētdienas, 21. maija vakarā. Komanda, kas būs reģistrējusi visvairāk putnu sugu, saņems metālmākslinieka Anda Egles izgatavotos kausus putnu formā.

Pagājušajā gadā "Torņu cīņās" ar 83 novērotām putnu sugām uzvarēja komanda no Lubāna ezera Dienvidu dambja torņa. Savukārt interesantākais novērojums bija Lubāna ezera Zvidzes kanāla torņa tuvumā novērotais baltais gārnis pie ligzdas - pirms tam Latvijā bija zināma tikai viena šī retā putna ligzdošanas vieta Engures ezerā.

"Torņu cīņu" pirmsākumi meklējami 1991. gadā Somijā.

 

"Torņu cīņu 2006" noteikumi

Komandas

Torņu atrašanās vietas

 

Papildu informācija:

  • Pasākuma koordinatori - Jānis Ķuze, tālr. 9192799, e-pasts: janis.kuze@kemeri.gov.lv un Arnis Zacmanis, tālr. 9225577, e-pasts: arnis.z@delfi.lv

  • Pagājušā gada "Hipo Torņu cīņu 2005" rezultāti

     

    "Torņu cīņas 2006" atbalsta

  •