Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB iestājas par putniem labvēlīgāku Lauku attīstības plānu

Šogad Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu un Latvijas Entomoloģijas biedrību gatavo ieteikumus dabas aizsardzības interešu iekļaušanai Zemkopības ministrijas veidotajā "Latvijas Lauku attīstības plānā 2007.-2013. gadam".

Dabas aizsardzības organizācijas atzinīgi vērtē, ka Lauku attīstības plāna (LAP) projektā paredzēta jaunu bioloģiski vērtīgo zālāju apzināšana un esošo uzturēšana, kā arī iespēja saņemt kompensācijas par pļavām, pastāvīgajām ganībām un meža zemēm, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijās.

"Tomēr šobrīd LAP projektā iekļauti vairāki pasākumi, kas nelabvēlīgi ietekmēs Latvijas dabu. Jāatceras, ka pilnvērtīgs lauksaimniecības produkts ir arī sabiedrības interesēs aizsargātas augu un dzīvnieku sugas, to dzīvesvietas un Latvijas ainava," norāda LOB projektu vadītāja Lāsma Irša.

Viens no šādiem pasākumiem ir paredzētā vērienīgā neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošana, kas ne tikai nozīmīgi izmainīs Latvijas lauku ainavu, bet arī draud ar Eiropā apdraudēto griežu, balto stārķu un mazo ērgļu skaita samazināšanos.

Arī iecerētā meliorācijas sistēmu atjaunošana atstās negatīvu ietekmi, iznīcinot novecojušajās sistēmās attīstījušos dabas daudzveidību un veicinot ainavas fragmentēšanos.

Šobrīd LAP projektā arī nav iekļauti bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas un ainavas elementu uzturēšanas pasākumi. Bioloģiski vērtīgos zālājus īpaši nepieciešams atjaunot aizsargājamās dabas teritorijās, kur šobrīd apmēram 14 000 hektāru platībā jāizcērt krūmi un arī turpmāk jānodrošina šo teritoriju regulāra pļaušana vai ganīšana.

Jūnijā L. Irša devās uz Briseli, kur, prezentējot dabas aizsardzības organizāciju ieteikumus Latvijas Lauku attīstības plānam, piedalījās starptautiskās putnu aizsardzības organizāciju savienības BirdLife International Laukaimniecības darba grupas sanāksmē un tikās ar Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta pārstāvēm - Kristīni Bori un Matildi Ābergu.

Dabas aizsardzības organizācijas šobrīd strādā pie detalizēta ziņojuma - ieteikumiem "Latvijas Lauku attīstības plānam 2007.-2013. gadam", kuru mērķis ir nodrošināt Latvijas dabas daudzveidības un lauku ainavas saglabāšanu. Ziņojumā galvenais uzsvars likts uz pasākumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Dokuments augustā tiks prezentēts Latvijas Lauku atīstības plāna izstrādātājiem un citām iesaistītām organizācijām, kā arī tiks nosūtīts Eiropas Komisijai.

Papildu informācija:

  • Lāsma Irša, tel. 7221580, e-pasts: Lasma@lob.lv

  • Latvijas Ornitoloģijas biedrības, Latvijas Dabas fonda un Latvijas Entomoloģijas biedrības ieteikumi Latvijas Lauku attīstības plānam 2007. - 2013. gadam (uz 10.07.06.) (doc)
  •