Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Starptautisko putnu vērošanas dienu rezultāti Latvijā

Lielais baltais gārnis. Foto: Jānis Ķuze

2006. gada 7. un 8. oktobrī jau divpadsmito gadu Latvijā notika starptautiskās putnu vērošanas dienas. Šajās dienās, atsaucoties Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) aicinājumam, putnus visā Latvijas teritorijā vēroja 547 cilvēki. Pavisam novēroti 78119 putni no 138 sugām, tai skaitā tikai trešo reizi mūsu valstī redzētā kalnu zoss.

Vislielākajā skaitā novēroti tradicionāli putnu vērošanas dienu favorīti - mājas strazdi - 9899, dzērves - 5604 un žubītes - 4864. Īpaši lielā skaitā Oskara Keiša vadītās LOB ekskursijas laikā Sātiņu zivju dīķos redzēti arī dzeltenie tārtiņi, ap 4500 putni.

Savukārt visbiežāk ziņots par tādām labi pazīstamām un bieži sastopamām putnu sugām kā pelēko vārnu (61 ziņojumi), lielo zīlīti (50 ziņojumi) un sīli (45 ziņojumi). Arī iepriekšējā gadā par šīm trim putnu sugām saņemts visvairāk zvanu.

"Lai gan šogad putnu vērošanas dienu laikā esam saņēmuši nedaudz mazāk ziņojumu nekā pērn, jo dalībnieku skaitu ietekmēja gan 9. Saeimas vēlēšanas, gan laika aptākļi - lietus un vējš - nedēļas nogalē, dalībnieku skaits vēl joprojām ir apmierinošs. Priecājamies arī par veiksmīgo sadarbību ar īpaši aizsargājamo dabas teitoriju administrācijām, kas turpinās jau trešo gadu" atzīst putnu vērošanas dienu koordinatore Ilze Ķuze.

Interesantākais putnu novērojums šajās dienās ir Alekseja Kuročkina Zvejniekciemā redzētā kalnu zoss, kas Latvijā līdz šim novērota tikai divas reizes. "Šis putns, visticamāk, ir ieceļotājs no Rietumeiropas, kur savvaļā mēdz ligzdot cilvēku ievestas kalnu zosis, taču šo putnu īstā dzimtene ir Āzijas kalnu apvidi. Migrācijas laikā kalnu zosis biežāk tiek novērotas Skandināvijā," norāda interneta lapas "Putni Latvijā un pasaulē" veidotājs Agris Celmiņš.

Jāatzīmē arī Valda Rozes un Kārļa Millera novērotais 73 lielo balto gārņu bars Nagļu zivsaimniecības dīķos pie Lubāna ezera. Līdz pat pagājušā gadsimta 90. gadiem lielais baltais gārnis bija rets ieceļotājs Latvijā, taču kopš tā laika šie putni mūsu valstī migrācijas laikā tiek novēroti arvien biežāk un pēdējos gados reģistrēti arī vairāki ligzdošanas gadījumi.

Putnu vērošanas tornis Randu pļavās. Foto: Valts Kampiņš

Putnu vērošanas dienu ietvaros 7. oktobrī arī svinīgi atklāja pusotru kilometru garu dabas taku un putnu vērošanas torni Randu pļavās. Randu pļavas - Eiropas īpaši aizsargājama dabas teritorija - ir putnu rudens un pavasara migrācijas "lielceļš" un vienlaikus Latvijā neierasta jūras piekraste ar pļavām, ielīčiem un saliņām. Takas un torņa izbūvi finansēja Pasaules Vides fonda un Apvienoto Nāciju Attīstības programmas projekts "Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā", Latvijas Vides aizsardzības fonds un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija.

Šogad starptautisko putnu vērošanas dienu laikā LOB aicināja ikvienu doties dabā, novērot putnus un par saviem novērojumiem - putna sugu, putnu skaitu, cilvēku skaitu, kas piedalās novērošanā, vietu, kurā putni novēroti - ziņot LOB. Zvani tika reģistrēti 7. oktobrī no plkst. 12:00 līdz 20:00 un 8. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 17:00.

7. un 8. oktobrī bezmaksas putnu vērošanas pasākumus 10 Latvijas vietās rīkoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība un piecas īpaši aizsargājamo teritoriju administrācijas - Gaujas nacionālais parks, Ķemeru nacionālais parks, Slīteres nacionālais parks, Teiču dabas rezervāts un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.

Putnu vērošanas dienu norisi Latvijā šogad atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds, starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International un Toyota.

Liels paldies visiem, kas šajās dienās ziņoja par novērotiem putniem, un plašsaziņas līdzekļiem, kas izplatīja aicinājumu! Īpaši pateicamies arī putnu vērošanas pasākumu vadītājiem - Andrim Avotiņam, Dmitrijam Boiko, Kasparam Funtam, Helmutam Hofmanim, Oskaram Keišam, Jānim Ķuzem, Ruslanam Matrozim, Dagnim Mukānam, Uldim Saulītim, Irisai Šmitei un Viesturam Vintulim!

 

Papildu informācija:

  • Novēroto putnu sugu saraksts, pdf

  • LOB rīkotās ekskursijas

  • Pasākumi Gaujas nacionālajā parkā

  • Pasākumi Ķemeru nacionālajā parkā

  • Pasākumi Slīteres nacionālajā parkā

  • Pasākumi Teiču dabas rezervātā

  • Pasākumi Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā

  • Putnu vērošanas dienu koordinatore Latvijā Ilze Ķuze, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv
  •