Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Aicinām uz dabas aizsardzības plānu sabiedrisko apspriešanu

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina interesentus uz dabas parka "Svētes paliene" un dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plānu sabiedrisko apspriešanu, kas notiks šī gada decembrī.

Sabiedriskā apspriešana "Svētes palienes" dabas aizsardzības plānam notiks 19. decembrī, plkst. 11:00, Jelgavas rajonā, Valgundes pagastā, Saules ielā 2, IKSC "Avoti".

Sabiedriskā apspriešana "Durbes ezera pļavu" dabas aizsardzības plānam notiks plkst. 10:00 Durbes kultūras namā, Durbē un plkst. 14:00 Dunalkas sporta hallē, Dunalkā, Liepājas rajonā.

Atsauksmes par plāniem aicinām sūtīt Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, pasta adrese: A.k. 1010, Rīga-50, LV-1050, "Svētes palienes" dabas aizsardzības plānam - līdz 19. decembrim, "Durbes ezera pļavu" dabas aizsardzības plānam - līdz 27. decembrim.

Plāni izstrādāti LIFE-Daba projekta "Palieņu pļavu atjaunošana" ietvaros, laika posmam no 2007. līdz 2016. gadam.

 

  • Dabas parka "Svētes paliene" dabas aizsardzības plāns, pdf

  • Dabas lieguma "Durbes ezera pļavu" dabas aizsardzības plāns, pdf

     

    Papildu informācija: plānu izstrādātājs Rolands Lebuss, tālr.: 7221580, e-pasts: rolands.lebuss@lob.lv

    Ilze Ķuze

  •