Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Noslēgusies akcija "Lauku piekūns - 2006. gada putns"

Būra izlikšana. Foto: I. Mārdega

"Šogad esam saņēmuši ziņas par piecām lauku piekūnu ligzdošanas vietām, domājams, ka šo putnu Latvijā ir mazāk, nekā pašreizējais skaita vērtējums - ap 100 - 200 ligzdojošu pāru," atzīst Latvijas Ornitoloģijas biedrības akcijas "Lauku piekūns - 2006. gada putns" vadītāja Ieva Mārdega. "Visticamāk galvenais lauku piekūnu mazā skaita iemesls ir ligzdvietu trūkums, un to var kompensēt, izliekot šim putnam domātus būrus."

"Iespējams arī, ka šogad daudzi piekūni neligzdoja vispār - saņēmām vairākus ziņojumus par neligzdojošiem lauku piekūnu pāriem. To var izskaidrot fakts, ka šogad bija "slikts" grauzēju gads un piekūniem trūka barības," norāda I. Mārdega.

LOB šī gada laikā no biedriem un citiem ziņotājiem saņēmusi pavisam 59 ziņojumus par novērotiem lauku piekūniem - galvenokārt tie bija medījoši putni lauksaimniecības zemēs. Tai skaitā saņemti arī trīs ziņojumi par iepriekš ornitologiem nezināmām ligzdām - Rēzeknes rajonā pie Īdeņas dīķiem un pie Maltas - abās vietās redzēti ligzdu nesen pametuši mazuļi, un ilggadīga ligzda Rīgas rajonā pie Krimuldas.
Ligzda augstprieguma līnijas stabā. Foto: I. Mārdega

Apsekojot 10 iepriekš zināmās (Latvijas ligzdojošo putnu atlanta 2000.-2004. dati) lauku piekūnu ligzdošanas vietas, atklāts, ka šobrīd piekūni ligzdo tikai divās no tām - Liepājas un Aizkraukles rajonā. Pārējās vietās dažādu iemeslu dēļ šie putni vairs nav sastopami. Divās no tām apkārtējie lauki kļuvuši nepiemēroti - aizauguši un apbūvēti - un piekūniem nav kur baroties, citās vietās tiem nav kur ligzdot - nav vārnu ligzdu. Savukārt Bauskas pilī lauku piekūni sākuši ligzdot, bet jau maijā šo vietu pametuši, iespējamie iemesli - ligzda izpostīta vai arī tos traucējuši pilī notiekošie rekonstrukcijas darbi.

No šogad piecām zināmajām lauku piekūnu ligzdošanas vietām četros gadījumos tās bijušas vārnu un kraukļu ligzdas - divas augstsprieguma līniju stabos, divas - kokos, bet par piekto nav ziņu, jo redzēti jau izlidojuši mazuļi. Jāatzīmē, ka lauku piekūns pats sev ligzdu nebūvē.

Šogad akcijas ietvaros LOB izlikusi 20 būrus lauku piekūniem, vēl 6 būrus izgatavojuši un izlikuši LOB biedri. Būri izvietoti Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Liepājas, Ventspils, Limbažu, Ogres, Cēsu un Gulbenes rajonos.

Akcijas koordinatori pateicas ziņotājiem, kā arī tiem, kas palīdzēja lauku piekūnu būru izlikšanā, plašsaziņas līdzekļiem par informatīvo atbalstu, Latvijas vides aizsardzības fondam un Dabas aizsardzības pārvaldei! Īpaša pateicība LOB biedriem, kuri paši gatavoja un izlika lauku piekūnu būrus!

Plašāks raksts par gada putna akcijas rezultātiem tiks publicēts LOB žurnālā "Putni dabā", kas iznāks 2007. gada martā.

 

Papildu informācija: Ieva Mārdega, tālr.: 8350688, e-pasts: ieva@lob.lv

Ilze Ķuze