Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Melnā dzilna - 2007. gada putns Latvijā

Melnā dzilna pie dobuma. Foto: Aivars Petriņš

Par 2007. gada putnu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izvēlējusies melno dzilnu Dryocopus martius. Tas ir lielākais Latvijas un arī Eiropas dzenis - vārnas lieluma melns putns ar sarkanu galvas virsu. Lai gan šobrīd melnā dzilnā Latvijā ir samērā bieži sastopama - pie mums ligzdo 6-8 tūkstoši pāru, saistībā ar intensīvo mežizstrādi ornitologi prognozē šo putnu skaita sarukšanu.

Melnā dzilna ir ekoloģiski nozīmīga suga. Šie putni dzīvo vecos mežos - te dzilnas atrod gan pietiekoši resnus kokus, kuros izkalt dobumus ligzdošanai, gan vecus celmus, nokaltušus un kritušus kokus, kuros tā meklē barību - atmirušā koksnē dzīvojošus vaboļu kāpurus un skudras. Turpmākajos gados dzilnu kaltajos dobumos ligzdo vairākas citas, galvenokārt īpaši aizsargājamas putnu sugas, piemēram, lielā gaura, meža balodis, bikšainais apogs, zaļā vārna un gaigala.

Nākamā gada laikā LOB informēs sabiedrību par vecu mežu saglabāšanas nozīmi gan šīs, gan citu putnu sugu ligzdošanai un kaltušo un kritušu koku saglabāšanas nepieciešamību mežā. Plānots arī veikt pētījumu par izcirtumos atstāto tā saukto "ekoloģisko koku" nozīmi melnās dzilnas ligzdošanā.

Kā norāda akcijas koordinatore Sintija Martinsone, "ir novērots, ka melnās dzilnas labprāt ligzdo cirsmās atstātajos ekoloģiskajos kokos, ja tie ir pietiekami resni un piemēroti dobuma kalšanai. Iespējams, ka daļēji vecu mežu izciršanu un līdz ar to melnajai dzilnai piemērotu ligzdošanas koku trūkumu varētu kompensēt šie ekoloģiskie koki. Tomēr līdz šim nekādi pētījumi Latvijā, kas apstiprinātu vai noliegtu šo koku nozīmi melnās dzilnas ligzdošanā, nav veikti. Tāpēc gada putna akcijas laikā plānojam veikt šādu pētījumu, lai noskaidrotu cik bieži un kādos izcirtumos un ekoloģiskajos kokos melnā dzilna ligzdo."

Melnās dzilnas akciju atbalsta Dabas aizsardzības pārvalde.

Gada putna akciju LOB rīko jau divpadsmito reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti - grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005) un lauku piekūns (2006).

 

Papildu informācija: akcijas "Melnā dzilna - 2007. gada putns" koordinatore Sintija Martinsone, tālr.: 29353919, putni@lob.lv

Ilze Ķuze