Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

9. februārī LU zinātniskās konferences ietvaros tiks lasīti vairāki referāti par putniem

Šī gada 9. februārī Latvijas Universitātes 65. zinātniskās konferences Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcijas ietvaros tiks lasīti vairāki referāti par putnu izpēti Latvijā. Pasākums notiks LU Bioloģijas fakultātē, Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, 6. auditorijā. Sākums plkst. 14:00. Sekcijas darba norisi vadīs Dr. biol., LU asoc. prof. Jānis Priednieks.

 

Programmā

A. Laubergs, J. Vīksne. Mākslīgajās ligzdvietās izperēto meža pīļu Anas platyrhynchos gredzenošanas pirmie rezultāti - atradumus nosakošie faktori, to telpiskais un temporālais sadalījums.

M. Janaus, A. Stīpniece. Sestās starptautiskās balto stārķu Ciconia ciconia uzskaites (2004./2005.g.) rezultāti Latvijā.

M. Strazds. Saimnieciskās darbības ietekme uz melnā stārķa ligzdošanas sekmēm.

A. Bušs, O. Keišs. Putnu olu čaumalu mikrostruktūras izmantošanas iespējas sugu noteikšanā.

K. Millers. Zvirbuļvanaga Accipter nisus rudens migrācija Baltijas jūras austrumu piekrastē.

V.Šalavejus. Zivju gārņu Ardea cinerea ligzdošanas sekmes un barošanās Engures ezerā 2002. - 2004. gadā.