Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

2007. gadā LOB izstrādā dabas aizsardzības plānu dabas liegumam "Dziļezers un Riebezers"

Dziļezers un Riebezers. Attēls: Google

Dabas liegums "Dziļezers un Riebezers" atrodas Limbažu rajona Limbažu pagastā. Liegums ir neliels, tā platība ir 375 ha. Dabas lieguma teritorija ietver subglaciālo iegultņu ezeru sistēmu ar Riebezeru un Dziļezeru. Pēdējais ir viens no dziļākajiem ezeriem Latvijā. Starp abiem ezeriem ir neparasta ap 2 km gara zemes strēle, kas vietām ir tikai pāris metru plata. Ezerus krastos aug ošu, skujkoku un jauktie meži. Nogāzēs dominē osis un goba. Teritorijā sastopami izcili ES Biotopu direktīvas mežu biotopi - gravu un nogāžu meži. Šie meži ir vērtīga dzeņveidīgo, tajā skaitā, baltmugurdzeņa un vidējā dzeņa barošanās un ligzdošanas vieta.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde notiek ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda projekta "Biodiversity Protection in the North Vidzeme Biosphere Reserve" ietvaros. Plāna izstrādi vadīs Rolands Lebuss.

2006. gadā LOB izstrādāja divus dabas aizsardzības plānus - dabas parkam "Svētes paliene" un dabas liegumam "Durbes ezera pļavas", šobrīd tie atrodas apstiprināšanas procesā.

 

Rolands Lebuss