Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Cik putnu ligzdu sadegs šogad?

Latvijas Ornitoloģijas biedrība pievienojas plašsaziņas līdzekļos paustajiem aicinājumiem nededzināt kūlu. Sadeg ne tikai cilvēki un mājas, meži, kokmateriāli vai siens, bet arī savvaļas putnu ligzdas ar olām.

Šogad pirmie gājputni atlidoja jau martā. Pašlaik uz zemes ligzdojošie putni, piemēram, cīruļi un ķīvītes, jau izveidojušas ligzdas un sadējušas olas. Putni, kas ligzdo zālē, savas ligzdas ļoti labi paslēpj, tāpēc nezinātājam tās ir grūti pamanāmas. Savukārt ezeru niedrājos meža zosis uzsāk perēšanu jau tad, kad ezerus vēl klāj ledus. Uguns var izpostīt šo agro perētāju ligzdas.

Foto: Edmunds Račinskis

Joprojām izplatītā kūlas dedzināšana ir nelabvēlīga putniem arī tādēļ, ka degot kūlai, iet bojā arī to barība - kukaiņi un citi dzīvnieki. Vislielākais ļaunums tiek nodarīts, nekontrolēti dedzinot kūlu lielās platībās un vēlu pavasarī vai pat vasarā.

Veģetācijas dedzināšanu Latvijā un ārzemēs atsevišķos gadījumos izmanto kā klajumu atjaunošanas un biotopu kopšanas paņēmienu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, taču tikai saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem, īpašām atļaujām un stingrā uzraudzībā. Tomēr tas nekādā veidā neattaisno kūlas dedzinātāju - "pašdarbnieku" rīcību. Tās sekas var būt neparedzamas un bēdīgas gan pašiem dedzinātājiem, gan saimniecībām un dabai vispār.

Ilze Ķuze