Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Apstiprināts dabas aizsardzības plāns "Svētes palienei"

Svētes paliene. Foto: R. Lebuss

Šī gada 26. aprīlī LR Vides ministrs Raimonds Vējonis apstiprināja LOB izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas parkam un putniem nozīmīgajai vietai "Svētes paliene".

Plānā paredzētie pasākumi galvenokārt saistīti ar Svētes palieņu pļavu apsaimniekošanu. Šīs pļavas ir nozīmīga atpūtas un barošanās vieta caurceļojošajiem ūdensputniem pavasarī un svarīga griežu ligzdošanas vieta.

Kā norāda plāna izstrādes vadītājs Rolands Lebuss, lielākā uzvara ir panāktā vienošanās ar Lauku atbalsta dienestu, ka nozīmīgākajā caurceļojošo ūdensputnu koncentrēšanās vietā - Vārpas vasaras polderī - pavasarī, migrācijas laikā, tiks nodrošināta ūdens klātbūtne. 2005. gada vasarā šeit tika veikta poldera aizsargdambja izbūve, un tā rezultātā 2006. gada pavasarī pļavas neapplūda un zuda to nozīme kā putnu atpūtas un barošanās vietai. Dabas aizsardzības plāna sagatavošanas laikā panāktā vienošanās paredz, ka turpmāk katru pavasari tiks nodrošināta poldera applūšana. Gala termiņš tiks noteikts katru gadu individuāli, atbilstoši putnu migrācijas gaitai un LOB rekomendācijām.

 

Dabas aizsardzības plāns dabas parkam "Svētes paliene", pdf

 

Ilze Ķuze