Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Izdod telekarti ar gada putnu - melno dzilnu

Šodien, 10.jūlijā, tiek laista klajā 2007.gada putnam Latvijā - melnajai dzilnai - veltītā telekarte, kas tapusi Lattelecom sadarbības rezultātā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB). Telekarte izdota 50 000 eksemplāru tirāžā, un būs pieejama tirdzniecības vietās visā Latvijā.

Melnā dzilna ir Latvijas un arī Eiropas lielākais dzenis - vārnas lieluma melns putns ar sarkanu galvas virsu. Lai gan šobrīd melnā dzilna Latvijā ir samērā bieži sastopama - valstī ligzdo 6-8 tūkstoši pāru - , tomēr saistībā ar intensīvo mežizstrādi ornitologi prognozē šo putnu skaita sarukšanu.

Melnā dzilna ir ekoloģiski nozīmīga suga. Šie putni dzīvo vecos mežos - te dzilnas atrod gan pietiekami resnus kokus, kur izkalt dobumus ligzdošanai, gan vecus celmus, nokaltušus un kritušus kokus, kuros tās meklē barību - atmirušā koksnē dzīvojošus vaboļu kāpurus un skudras. Turpmākajos gados dzilnu kaltajos dobumos ligzdo vairākas citas, galvenokārt īpaši aizsargājamas putnu sugas, piemēram, lielā gaura, meža balodis, bikšainais apogs, zaļā vārna un gaigala.

Gada putna akciju LOB rīko jau divpadsmito reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti - lauka piekūns (2006), ziemeļu gulbis (2005), baltais stārķis (2004), rubenis (2003), lielais ķīris (2002), ūpis (2001), ķīvīte (2000), mazais ērglis (1999), zaļā vārna (1998), vakarlēpis (1997) un grieze (1996). Sadarbībā ar Lattelecom telekartes ar gada putnu izdotas arī iepriekšējos gados.

2007. gadā Lattelecom ir izdevis četru veidu dizaina telekartes ar kopējo tirāžu 120 000. Viena no telekartēm veltīta Lattelecom sadarbībai ar Latvijas Nacionālo operu, izdodot Baltijā pirmo bērnu operas ierakstu DVD formātā - Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes Putnu operu. Izmantojot Lattelecom telekartes, iespējams zvanīt no vairāk nekā 3 600 publiskajiem taksofoniem visā Latvijā.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 1985. gadā un kopš 1994. gada Latvijā pārstāv Starptautisko putnu aizsardzības biedrību savienību BirdLife International. Biedrības mērķis ir tādu apstākļu saglabāšana, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas teritoriju dabiski saistītajām putnu populācijām, kā arī rosināt vispārēju interesi par putniem, lai sekmētu putnu un to dzīvesvietu aizsardzību gan Latvijā, gan aiz tās robežām, tādā veidā rūpējoties par vides saglabāšanu.

Lattelecom ir vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs Latvijā. Uzņēmums piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT pakalpojumus, sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves pakalpojumus. Lattelecom nodrošina arī datu pārraides un IT infrastruktūras risinājumus, interneta un kontaktu centra pakalpojumus, kā arī biznesa procesu ārpakalpojumus. Lattelecom grupu veido seši uzņēmumi: Lattelecom, Lattelecom Technology, Lattelecom BPO, Citrus Solutions, Baltijas Datoru akadēmija un LSS.

 

  • Uzzināt vairāk par gada putna akciju
  •