Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Paraksties, lai palīdzētu Eiropas lauku putniem!

Balsojiet par izmaiņām ES lauksaimniecības politikā, lai glābtu Eiropas lauku putnus! Parakstu vākšanas akcija turpināsies līdz 2005. gada februāra beigām. Martā parakstītā petīcija tiks iesniegta jaunajam Eiropas Savienības Lauksaimniecības un lauku politikas komisāram.

Eiropā strauji izzūd lauku putni. Pēc starptautiskās putnu aizsardzības organizāciju savienības BirdLife International datiem šobrīd 70 % no 173 lauku putnu sugām ir apdraudētas. Rietumeiropā aizsargājamo sugu sarakstos tiek iekļautas pat tādas sugas kā lauku zvirbulis un dzeltenā stērste. Galvenais cēlonis – pārāk intensīva lauksaimnieciskā ražošana, ko pēdējos gadu desmitos gados veicinājusi ES Kopējā lauksaimniecības politika (Common Agricultural Policy).

Ja Eiropas Savienības lauksaimniecības politika netiks mainīta, lielākajā daļā Eiropas lauku putniem draud izmiršana. Paredzams, ka dramatiskas izmaiņas piedzīvos arī Latvijas lauku putni. Jau šobrīd tiek uzskatīts, ka Latvijā salīdzinājumā ar 20. gadsimta pirmo pusi daudz retāk sastopama laukirbe, grieze, paipala, lauku piekūns, ķīvīte un pļavu tilbīte, samazinājies mājas strazdu un dzelteno stērstu skaits, bet pēdējos pārdesmit gados, iespējams, sarūk arī balto cielavu un lauku cīruļu skaits.

Lai padarītu Eiropas lauksaimniecību dabai draudzīgāku, BirdLife International uzsākusi akciju „Lauksaimniecība dzīvībai” (Farming for Life). Tās ietvaros sagatavoti priekšlikumi izmaiņām lauksaimniecības politikā – palielināt atbalstu lauksaimniecībai, kas sekmē Eiropas bioloģiski daudzveidīgo teritoriju saglabāšanu un atjaunošanu, un palielināt kopējo finansējumu dabai draudzīgas lauku apsaimniekošanas praksei.

Lai izmaiņas tiktu ņemtas vērā, ļoti nozīmīgs ir Eiropas iedzīvotāju atbalsts. Arī Jūs varat palīdzēt lauku putniem – no LOB interneta lapas nosūtot elektronisko pastkarti, Jūs pievienojat savu parakstu petīcijai, kas 2005. gada martā tiks iesniegta jaunajam ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāram.

Šo elektronisko akciju organizē un atbalsta visas 25 BirdLife International partnerorganizācijas Eiropas Savienībā.

Sīkāka informācija par akciju „Lauksaimiecība dzīvībai”: www.birdlifecapcampaign.org