Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Aicinām piedalīties apspriedē par putnu vērošanas ētiku

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina putnu vērotājus, profesionālos un amatierornitologus, kā arī citus interesentus piedalīties apspriedē par Latvijas putnu vērošanas ētiku, kas notiks trešdien, 12. septembrī plkst. 18:00 LOB biroja telpās Kalnciema ielā 27.

Latvijā arvien populārākai kļūstot putnu vērošanas kustībai, aktuāls kļūst jautājums gan par to, lai mūsu aizraušanās nenodarītu kaitējumu pašiem putniem, gan citiem jautājumiem saistībā ar putnu vērošanu. Kā norāda Lielbritānijas kolēģi - "putnu vērotāji ir nozīmīgs spēks dabas aizsardzībā. Mums nopietni jāuztver sava atbildība pret putniem. Mums arī jārada sev uzticības cienīgs tēls citu cilvēku acīs, it īpaši to, no kuru atbalsta atkarīga putnu nākotne." Uzskatām, ka šobrīd pienācis laiks sanākt kopā Latvijas putnu vērotājiem un ornitologiem un vienoties par vienkāršiem "spēles" noteikumiem mūsu valstī.

Zemāk publicēti Lielbritānijas Karaliskās putnu aizsardzības biedrības (RSPB) izstrādātie ieteikumi putnu vērotājiem, kurus varam izmantot par pamatu mūsu putnu vērošanas ētikai. Iespējams, daži no šiem punktiem Jums liekas pašsaprotami, daži - neskaidri vai vispār nevajadzīgi, savukārt nav pieminēts kāds cits ļoti svarīgs aspekts. Atnāciet un apspriedīsim to kopā!

Vēlamies arī pievērst Jūsu uzmanību tam, ka šī ētika kopā ar ieteikumiem putnu vērotājiem-iesācējiem septembra vidū ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu tiks publicēti bukletā. Ja vēlaties piedalīties šī izdevuma apspriešanā un pilnveidošanā, lūdzu, rakstiet: ilze@lob.lv vai zvaniet: 28632314. Sīkāku informāciju par bukletu atradīsiet zemāk.

 

Putnu vērošanas ētika (Lielbritānija):

Putnu labklājība ir pirmajā vietā.

Putnu dzīves vietām jābūt aizsargātām.

Putnu vai to dzīves vietu traucējumam jābūt minimālam.

Ja Jūs atrodat reta putna ligzdošanas vietu, uzmanīgi pārdomājiet, kam par to stāstīt.

Netramdiet retu sugu migrējošos putnus.

Vienmēr ievērojiet putnu aizsardzības likumus un noteikumus.

Cieniet zemes īpašnieku tiesības.

Cieniet citus cilvēkus, kas atpūšas dabā.

Padariet savus novērojumus pieejamus ornitologiem.

Vērojot putnu ārzemēs, izturieties tāpat, kā Jūs to darītu mājās.

 

Sīkāk par katru punktu:

 

1. Putnu labklājība ir pirmajā vietā

Neatkarīgi no tā, vai Jūsu galvenā interese ir putnu fotografēšana, gredzenošana, skaņu ierakstīšana, zinātniski pētījumi vai vienkārši putnu vērošana, atcerieties, ka putnu labklājība vienmēr ir pirmajā vietā.

 

2. Putnu dzīves vietām jābūt aizsargātām

Putnu dzīves vietas tiem ir ārkārtīgi nozīmīgas, tādēļ mums jānodrošina, ka mūsu darbības rezultātā tām netiek nodarīts kaitējums.

 

3. Traucējumam jābūt minimālam

Putnu iecietība pret traucējumu ir ļoti atkarīga no putna sugas un sezonas. Visdrošāk ir pēc iespējas mazāk traucēt putnus. Putnus nedrīkst traucēt pie ligzdām, jo šādos gadījumos pieaug ligzdas izpostīšanas risks. Ļoti aukstos laika apstākļos, kad barību parasti ir grūti atrast, putnu traucēšana liek tiem lieki izmantot daudz dzīvības uzturēšanai nepieciešamās enerģijas.

 

4. Reti ligzdojošie putni

Ja atklājat reta putna ligzdošanas vietu, informējiet par to pētniekus. Vislabāk ir lieki neizplatīt informāciju par ligzdošanas vietām, lai novērstu putnu traucēšanu ligzdošanas laikā no citu putnu vērotāju puses vai novērstu olu izzagšanu kolekcijām.

 

5. Retu sugu migrējošie putni

Nevajag lieki tramdīt retus migrantus vai maldu viesus. Ja novērojat šādu putnu, rūpīgi apsveriet apstākļus, pirms pavēstiet par to citiem. Vai citu putnu vērotāju "uzlidojums" netraucēs šo vai citus putnus šajā apvidū? Varbūt tas radīs problēmas zemes īpašniekam?

 

6. Likumi

Ievērojiet Latvijas likumdošanā noteikto par putnu aizsardzību. Putnu sugu aizsardzību nosaka 2000. gadā pieņemtais Sugu un biotopu aizsardzības likums un 2001. gadā pieņemtais Dzīvnieku aizsardzības likums. Apmeklējot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, jāievēro to likumi un noteikumi.

 

7. Cieniet zemes īpašnieku tiesības

Cieniet zemes īpašnieku un izmantotāju tiesības. Neapmeklējiet teritoriju bez saskaņošanas. Ja Jūs vadāt grupu, laicīgi pabrīdiniet pa savu apmeklējumu.

 

8. Cieniet citu cilvēku tiesības

Cieniet citus putnu vērotājus. Centieties netraucēt to darbību un neaizbiedējiet putnus, ko tie vēro. Netraucējiet citus cilvēkus, kas atpūšas dabā. Ja šķiet, ka to darbība lieki tramda putnus, centieties izvērtēt situāciju. Kaiju izbiedēšana, pastaigājoties ar suni gar jūras malu, tām nenodarīs lielu postu, taču tas pats suns var būtiski iztraucēt zīriņu koloniju. Norādot uz to cilvēkam, kas nav putnu vērotājs, izskaidrojiet, kāpēc tā darbība kaitē putniem, taču vienmēr palieciet pieklājīgs. Agresīva attieksme šo cilvēku nepāraudzinās.

 

9. Lauka piezīmes

Lielākā daļa no mūsdienu zināšanām par putniem ir mūsu priekšgājēju pedantiskas piezīmju veikšanas rezultāts. Dodiet savu ieguldījumu nākotnes zināšanās par putniem, padarot savus novērojumus pieejamus ornitologiem.

 

10. Putnu vērošana ārzemēs

Izturieties ārzemēs tāpat kā mājās. Ievērojiet šos putnu vērošanas ētikas noteikumus, arī apmeklējot citas valstis.

 

Buklets "Putnu vērošana"

Sabiedrībā arvien pieaug interese par putnu vērošanu, par to liecina gan aktīvā un pieaugošā putnu vērotāju profesionāļu sabiedrība (www.putni.lv), gan arvien pieaugošais dalībnieku skaits un interese par putnu vērošanas ekskursijām. Gan ekskursiju vadītāji, gan LOB biroja darbinieki bieži saņem jautājumus par to, kā uzsākt putnu vērošanu. Ar šī izdevuma starpniecību mēs vēlamies palīdzēt ikvienam putnu draugam uzsākt šo nodarbi, turklāt parādot, ka tam iesākumā nav nepieciešams sarežģīts un dārgs aprīkojums vai plašas zināšanas.

Bukletā tiks iekļauti ieteikumi putnu vērotājiem iesācējiem - padomi piemērotas putnu vērošanas tehnkas izvēlei, ieskats lauku pierakstu veidošanā, labākās putnu vērošanas vietas un laiki un ieteikumi, kur meklēt vairāk informācijas. Bukletā tiks iekļauta arī putnu vērošanas ētika.

Buklets tiks izplatīts ekskursiju dalībniekiem starptautisko putnu vērošanas dienu laikā 6. un 7. oktobrī. Vēlāk tas būs pieejams īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju centros un citos putniem bagātu dabas teritoriju apmeklētāju centros. Buklets būs pieejams arī LOB birojā un tiks izsūtīts LOB biedriem, bukleta elektroniskā versija tiks publicēta LOB interneta lapā - www.lob.lv