Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Izdots "Latvijas Ornitoloģijas biedrības darbības pārskats 1985-2005"

Šī gada oktobrī izdots "Latvijas Ornitoloģijas biedrības darbības pārskats 1985-2005".

Pārskats atspoguļo Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) darbību no tās dibināšanas 1985. gadā līdz 2005. gadam, pavisam 21 gada ilgumā. Līdz šim publicēti tikai atsevišķu gadu LOB darbības pārskati, šis ir pirmais, kas sniedz ieskatu organizācijas ilglaicīgā darbībā. Četrās nodaļās - "Sugas", "Vietas", "Biotopi", "Cilvēki" - aprakstītas LOB īstenotās programmas un projekti, norādot iesaistītos cilvēkus un viņu paveikto, kā arī nozīmīgākās publikācijas, kurās var atrast plašāku informāciju.

Prof., Dr. Biol. Jānis Vīksne, LOB prezidents, norāda: "Aizvadītajos gados LOB ir apliecinājusi savu varēšanu. Tās tapšanu un šo jubileju iezīmē divi Latvijas ligzdojošo putnu atlanti, kas ir spilgta liecība tam, ko var paveikt, apvienojot visus putnu interesentu - gan profesionālu, gan amatieru - spēkus mūsu dzimtenes dabas izpētē, kas savukārt kalpo par pamatu tās aizsardzībai. Pat tad, ja tas būtu vienīgais LOB darba rezultāts, šis veikums nodrošinātu tai paliekošu vietu vēsturē. Bet paveikts, kā liecina šis darba pārskats, taču ir daudz vairāk. Un aiz katra veikuma stāv cilvēki - LOB biedri, kuri tajā ielikuši savu sirds degsmi, laiku un darbu."

LOB darbības pārskats būs pieejams LOB birojā un tiks izplatīts LOB biedriem, atbalstītājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.