Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB uzsāk putniem nozīmīgo vietu uzraugu programmu

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) šī gada septembrī ir apstiprinājis LOB projektu "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā". Projektam finansējumu sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Projekts tiks īstenots no šī gada oktobra līdz 2009. gada septembrim.

Ar šī projekta palīdzību LOB sniegs ieguldījumu divu stratēģisko mērķu sasniegšanā - pirmkārt, veicinās sabiedrības līdzdalību putnu sugu un to dzīvesvietu aizsardzībā un monitoringā, un otrkārt, veicinās putniem nozīmīgo vietu (PNV) aizsardzību un saglabāšanu. Vairākās Eiropas valstīs mūsu sadarbības organizācijas jau īsteno līdzīgas programmas, iesaistot sabiedrību PNV aizsardzībā.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot 5 brīvprātīgo uzraugu grupas, kā arī iesaistīt vairākus individuālos brīvprātīgos uzraugus. Brīvprātīgie uzraugi nodrošinās regulāru PNV monitoringu, sekos līdzi saimnieciskajai darbībai PNV, ziņos par konstatētajiem pārkāpumiem, kā arī reģistrēs ziņas par visiem īpaši aizsargājamo putnu sugu novērojumiem. LOB šīs ziņas varēs izmantot putnu skaita vērtējumu PNV pārskatīšanai un atjaunošanai, jaunu PNV teritoriju veidošanai, vai, piemēram, mikroliegumu izveidei.

Lai iesaistītos PNV uzraudzībā un kontrolē, brīvprātīgajiem uzraugiem ir nepieciešamas īpašas zināšanas, tādēļ projekta ietvaros tiks izstrādāta arī īpaša apmācības programma. Brīvprātīgajiem uzraugiem būs jāprot noteikt putnu sugas, jāpārzina putnu un to dzīves vietu aizsardzības pamati, jāizprot katras konkrētās teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi atkarībā no vietas statusa (nacionālie parki, dabas parki, dabas liegumi u.c.), jāprot atpazīt pārkāpums pret vidi un jāzina, kā šādās situācijās rīkoties. Tāpat uzraugiem nepieciešamas praktiskas iemaņas - prasme strādāt putnu noteicējiem, optiku un fototehniku, GPS (Globālās pozicionēšanas sistēmas) uztvērējiem u.c.

Lai izstrādātu un ieviestu brīvpratīgo uzraugu apmācību, projekta ietvaros tiks izstrādāti arī palīglīdzekļi - putnu balsu ieraksti putnu sugu noteikšanas apgūšanai un interaktīva datu bāze. Datu bāzē uzraugi ievadīs savus novērojumus, kā arī varēs meklēt un atlasīt citu brīvprātīgo novērotāju sniegtās ziņas par putniem un to dzīvesvietām visā Latvijas teritorijā. Papildus katrai PNV uzraugu grupai tiks iegādāti arī GPS uztvērēji.

Projekta ietvaros veidojamā apmācību programma ir unikāla un inovatīva programma, kas sniegs nozīmīgu ieguldījumu putnu un to dzīvesvietu saglabāšanā. Līdzīgas uzraudzības sistēmas un līdz ar to arī apmācību programmas Latvijā vides aizsardzības jomā līdz šim nav izveidotas.

Lūdzam LOB biedrus un atbalstītājus izrādīt atsaucību un kļūt par Putniem nozīmīgo vietu brīvprātīgajiem uzraugiem. Vērtīga arī būs jebkāda cita sadarbības forma, piemēram, gadījuma ziņas par vietas apdraudējumiem. Interesentus lūdzam sazināties ar projekta vadītāju Rolandu Lebusu. Gaidīsim vēstules, e-pasta sūtījumus vai saziņu pa tālruni. Saziņai: e-pasts: Rolands.Lebuss@lob.lv; tālrunis: 29489097, 7221580; adrese pasta sūtījumiem: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Kalnciema iela 27-18, Rīga, LV-1046.

 

Rolands Lebuss