Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

BirdLife International tikšanās Jūrmalā

Pārrunas vienā no darba grupām.

Foto: Valts Kampiņš

No 27. līdz 29. novembrim Jūrmalā notika BirdLife International Eiropas partnerorganizāciju tikšanās, kuru šoreiz organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība (BirdLife International pārstāve Latvijā kopš 1994. gada). Putnu aizsardzības organizāciju direktori pulcējās viesnīcas "Baltic Beach Hotel" telpās.

Galvenais tikšanās mērķis bija turpināt darbu pie BirdLife International rīcības programmas Eiropai 2009.-2012. gadam un vienoties par prioritārajām darbībām. BirdLife International darbības stratēģija sadalīta četros galvenajos virzienos - Sugas, Vietas, Biotopi un Cilvēki. Tieši "Cilvēku" sadaļa piesaistīja vislielāko dalībnieku interesi. Sanāksmes dalībnieki uzskatīja, ka viens no BirdLife International svarīgākajiem uzdevumiem ir veicināt sabiedrības interesi par putniem un bioloģisko daudzveidību. Runājot par sugām, īpaši tika uzsvērta tieši parasto sugu monitoringa un izpētes nepieciešamība. Par svarīgiem uzdevumiem dalībnieki uzskatīja arī putniem nozīmīgo vietu identificēšanu un dokumentēšanu, kā arī Putnu un Biotopu direktīvu īstenošanu. Rīcības programmas galīgā versija tiks pieņemta nākošajā gadā.

Jūrmalā notikušajā sanāksmē tika runāts arī par Eiropas putnu pašreizējo stāvokli, jūras putnu izpētes programmu, klimata pārmaiņām, naftas noplūdi Melnajā jūrā un citiem ar putniem saistītiem jautājumiem.

Pēc tikšanās darba daļas sanāksmes dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Vecrīgu, paēst vakariņas un nogaršot Latvijas dzērienus vienā no Vecrīgas restorāniem. Savukārt tikšanās pēdējā dienā - 29. novembrī - daļa no dalībniekiem LOB biedra Andra Klepera vadībā devās ekskursijā uz Slīteres nacionālo parku. Eiropas kolēģu interesi izraisīja ne tikai Kolkas piekrastē ziemojošie jūras putni, bet arī Slīteres Zilo kalnu meži. Šādi cilvēka mazskarti platlapju meži Eiropā ir retums.

Starptautiskā putnu aizsardzības organizācijus savienība BirdLife International darbojas vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Tās misija ir saglabāt visas pasaules putnu sugas un to dzīves vidi, līdz ar to arī dzīvās dabas daudzveidību kopumā un, sadarbojoties ar sabiedrību, veicināt dabas resursu saprātīgu izmantošanu.

BirdLife International Eiropas partnerorganizāciju tikšanos finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, CEMEX, Latvijas Hipotēku un Zemes banka un "Impro ceļojumi".

No kreisās: BirdLife International direktors Maikls Rands, Eiropas nodaļas vadītāja Klērija Papazoglu un BirdLife International Eiropas komitejas loceklis Mika Asikainens. Foto: Valts Kampiņš