Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Jauns pētījums: Eiropas putnus apdraud klimata pārmaiņas

Šodien, 15. janvārī, klajā nāk grāmata "Eiropas ligzdojošo putnu klimatiskais atlants" ("A Climatic Atlas of European Breeding Birds"), kas aplūko klimata pārmaiņu ietekmi uz putnu izplatību Eiropā. Zinātnieki secina, ka lielākajai daļai Eiropas putnu sugu šī gadsimta laikā klimata pārmaiņu dēļ būs jāmeklē jauni ligzdošanas apgabali. Tā rezultātā no Eiropas var izzust daudzas putnu sugas, būtiskas pārmaiņas var skart arī Latvijas putnus.

Pētījums, kas balstīts uz klimata pārmaiņu modelēšanu, prognozē, ka bez tūlītējiem pasākumiem klimata pārmaiņu mazināšanai, Eiropas putnu sugu izplatības areāli līdz gadsimta beigām vidēji pavirzīsies par 550 km uz ziemeļaustrumiem un samazināsies par piekto daļu. Sugām, kas sastopamas tikai Eiropā, šīs pārmaiņas draud ar izmiršanu. Visvairāk apdraudētas ir Eiropas ziemeļu daļā un Pireneju pussalā mītošās putnu sugas.

Atlanta rezultāti parāda, ka būtiskas pārmaiņas var skart arī Latvijas putnus. Mūsu klimats kļūs piemērotāks, piemēram, bišu dzeņiem, kas Latvijā sākuši ligzdot pavisam nesen. Arī otrā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta laikā (2000.-2004. g.) konstatētā vidējo dzeņu izplatības paplašināšanās var būt klimata ietekmes rezultāts. No otras puses, klimata pārmaiņu dēļ līdz šī gadsimta beigām no Latvijas varētu izzust lakstīgalas. Gaidāma arī mežirbju skaita samazināšanās, turklāt šī prognoze saskan ar mežirbju skaita lejupslīdi, kas konstatēta Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajās ligzdojošo putnu uzskaitēs. Kopumā klimata ietekmē Latvijā ligzdojošo putnu daudzveidība varētu samazināties.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus uzsver: "Dažu eksotisku putnu sugu iespējamā parādīšanās Latvijā nav iemesls priecāties par klimata pārmaiņām. Jāatceras, ka kopumā klimata pārmaiņu ietekme uz putniem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā kopumā būs vairāk negatīva nekā pozitīva. Putniem pārcelšanās uz vietām ar piemērotākiem klimatiskajiem apstākļiem ne vienmēr būs iespējama gan pašu putnu ierobežotās izplatības spējas, gan piemērotu dzīvesvietu trūkuma dēļ."

Klimata atlantā ne tikai publicētas kartes ar putnu sugu iespējamo izplatību nākotnē, bet arī sniegti ieteikumi, kā cīnīties ar klimata pārmaiņām. Pats nozīmīgākais - aizsargāt un atjaunot putnu dzīvesvietas, īpašu uzmanību pievēršot aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 stiprināšanai. Nepieciešams ne tikai labāk aizsargāt un apsaimniekot aizsargājamās dabas teritorijas, bet arī apsaimniekot ainavas ārpus šīm teritorijām tā, lai tās nodrošinātu putniem kvalitatīvas dzīvesvietas un atvieglotu putnu pārvietošanos.

Dr. Klērija Papazoglu (Clairie Papazoglou), BirdLife International Eiropas nodaļas vadītāja secina: "Klimata atlants vēlreiz pierāda, cik svarīgs ir Natura 2000 tīkls un ES Putnu un Biotopu direktīvu ieviešana. Tas ir priekšnosacījums, lai palīdzētu mūsu dabai pret klimata pārmaiņu ietekmi un lai uzturētu Eiropas ekosistēmas, no kurām arī mēs paši esam atkarīgi, ja gribam izkļūt no klimata krīzes."

Grāmata pieejama Latvijas Ornitoloģijas biedrības bibliotēkā un nopērkama internetā.