Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Latvijas putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā iesaistīs brīvprātīgos

Latvijas putniem nozīmīgo vietu [1] uzraudzībā - vides stāvokļa kontrolē un aizsargājamo putnu sugu izpētē - turpmāk tiks iesaistīta sabiedrība. Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) līdz 2009. gadam Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīta projekta ietvaros izstrādās putniem nozīmīgo vietu brīvprātīgo uzraugu apmācības programmu un izveidos uzraugu tīklu.

"Lielākā daļa no LOB izdalītajām putniem nozīmīgajām vietām ir iekļautas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tomēr praksē daudzās no tām notiek nelikumības, piemēram, nelegāla būvniecība, mežu ciršana, meliorācijas darbi, kas degradē putnu dzīves vidi. Ne vienmēr valsts vides inspektoru skaits ir pietiekams, lai šos faktus savlaicīgi konstatētu un novērstu," norāda projekta vadītājs Rolands Lebuss.

Projekta ietvaros tiks izveidotas piecas brīvprātīgo uzraugu grupas, kā arī iesaistīti individuālie brīvprātīgie uzraugi. Uzraugi veiks regulāru putniem nozīmīgo vietu monitoringu, sekos līdzi saimnieciskajai darbībai šajās teritorijās, ziņos par konstatētajiem pārkāpumiem, kā arī reģistrēs ziņas par visiem īpaši aizsargājamo putnu sugu novērojumiem. Brīvprātīgie uzraugi sadarbosies ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijām, reģionālajām vides pārvaldēm un virsmežniecībām. Šīs institūcijas iekļautas arī projekta darba grupā [2].

R. Lebuss uzver, ka "LOB partnerorganizācijas gan Eiropā, gan citviet pasaulē jau daudzus gadus ar labām sekmēm iesaista brīvprātīgos putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā. Mūsu valsts mērogā projekta ietvaros veidojamā brīvprātīgo uzraugu sistēma būs unikāla un inovatīva programma, kas sniegs nozīmīgu ieguldījumu putnu un to dzīvesvietu saglabāšanā. Līdzīgas uzraudzības sistēmas Latvijā vides aizsardzības jomā līdz šim nav izveidotas."

Projekta uzsākšanas sanāksme notiks š.g. 29. janvārī Vides ministrijā. Sanāksmē piedalīsies topošie putniem nozīmīgo vietu uzraugi un projekta darba grupas pārstāvji. Sanāksmes laikā paredzēts sniegt ieskatu par Latvijas putniem nozīmīgajām vietām un skaidrot projekta mērķus un uzdevumus.

Projektu "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā" atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

 

Ilze Ķuze

 

Papildu informācija: projekta vadītājs Rolands Lebuss, tālr. 29489097, e-pasts: rolands.lebuss@lob.lv

 

Piezīmes:

[1] - Putniem nozīmīgās vietas ir putnu aizsardzībai starptautiski nozīmīgas teritorijas, kurās ievērojamā skaitā ligzdo vai pulcējas putni, tajā skaitā retas un apdraudētas putnu sugas. Putniem nozīmīgās vietas Latvijā izdalījusi Latvijas Ornitoloģijas biedrība, jaunākais pārskats publicēts 2004. gadā (vairāk informācijas - http://www.lob.lv/lv/pnv/index.php).

Latvijā šobrīd ir 71 putniem nozīmīgā vieta - 64 iekšzemes un 7 jūras teritorijas. Iekšzemes teritorijas lielākajā daļā gadījumu pārklājas ar valsts īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un pavisam aizsargāti 94,3 % to kopējās platības.

Putniem nozīmīgo vietu programmu pasaules mērogā koordinē starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju apvienība BirdLife International. LOB pārstāv BirdLife International mūsu valstī kopš 1994. gada.

 

[2] - Projekta darba grupā pārstāvētās organizācijas - biedrība "Rāma", Vides aizsardzības klubs, Dabas parks "Engures ezers", Gaujas nacionālā parka administrācija, Ķemeru nacionālā parka administrācija, Rāznas nacionālā parka administrācija, Slīteres nacionālā parka administrācija, Teiču dabas rezervāta administrācija, Jelgavas reģionālā vides pārvalde, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Liepājas reģionālā vides pārvalde, Ventspils reģionālā vides pārvalde, Austrumlatgales virsmežniecība, Cēsu virsmežniecība, Madonas virsmežniecība, Sēlijas virsmežniecība, Ziemeļaustrumu virsmežniecība, LR Vides ministrijas Dabas aizsardzības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts vides dienests un Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts.

 

Projektu atbalsta: