Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Pirmo reizi tiekas topošie putniem nozīmīgo vietu uzraugi

29. janvārī Vides ministrijā notika Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) projekta "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā" uzsākšanas sanāksme. Pasākumā piedalījās 14 topošie putniem nozīmīgo vietu (PNV) uzraugi un 17 projekta darba grupas dalībnieki, kas pārstāv Latvijas dabas aizsardzības institūcijas.

Uzsākšanas pasākumu atklāja LOB direktore Ilze Vilšķērste. LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar LOB stratēģijas virzieniem un LOB PNV programmu. Turpinājumā projekta vadītājs Rolands Lebuss pastāstīja ar projekta mērķiem, darbībām un sagaidāmajiem rezultātiem.

Projekta vadītājs R. Lebuss iepazīstina ar plānoto. Foto: Mārcis Tīrums

Projekta uzsākšanas sanāksmes neformālās daļas laikā pasākuma dalībnieki apsprieda turpmāko sadarbību apmācības programmas izstrādē un PNV uzraugu darbībā. Lai arī Latvijā PNV uzraugu projekts šobrīd vēl ir tikai savā sākotnē, jau tā uzsākšanas sanāksmē tika saņemti konkrēti priekšlikumi likumdošanas pilnveidošanai un virkne ideju, kādā veidā PNV uzraugi vislabāk varētu nodrošināt PNV aizsardzību, un sabiedrības plašāku iesaistīšanos PNV aizsardzībā.

Projektu "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā" atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

 

Rolands Lebuss