Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB pievienojas NVO un MK sadarbības memorandam

Šī gada 20. februārī Latvijas Ornitoloģijas biedrība pievienojās nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam.

Šī memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, tādējādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Pirmoreiz memoranda parakstīšana notika 2005. gada 15. jūnijā, bet dokumenta parakstīšana ir atvērta, un citas nevalstiskās organizācijas tam var pievienoties ik pēc sešiem mēnešiem.

V. Ķerus paraksta nevalstisko organizāciju un Ministru Kabineta sadarbības memorandu.
Foto: Aivis Freidenfelds, Valsts kanceleja

LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus norāda: "Lai gan LOB jau līdz šim sekmīgi līdzdarbojas valsts pārvaldē, iesaistot savus pārstāvjus dažādās konsultatīvajās padomēs un darba grupās, šī ir vēl viena iespēja likt saklausīt mūsu viedokli, šoreiz - Ministru kabineta līmenī (piemēram, memorandu parakstījušo NVO ieteikumi tika uzklausīti, izstrādājot valdības deklarāciju). Dabas aizsardzības organizācijām memoranda parakstītāju vidū vajadzētu būt vairāk pārstāvētām, lai nodrošinātu līdzsvaru pieņemtajos lēmumos."

Sīkāk par memorandu: http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/