Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB prezidenta un padomes vēlēšanas noslēgušās

Jaunais LOB prezidents - Dr.biol. Otars Opermanis

2008. gada 29. martā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē notika LOB ikgadējā kopsapulce. Tās programmā bija pārskats gan par LOB darbu un veiktajiem projektiem 2007. gadā, gan turpmāk veicamo, kā arī LOB prezidenta un padomes pārvēlēšana un arī LOB goda biedru vēlēšanas.

LOB biedriem tika nosūtīti kopā 516 vēlēšanu biļeteni. Vēlēšanās tika nodoti 164 biļeteni, no tiem 163 atzīti par derīgiem.

Par LOB prezidentu ar divām trešdaļām balsu tika ievēlēts Dr.biol. Otars Opermanis. Jaunais LOB prezidents savā pirmajā runā pateicās LOB biedriem par uzticēšanos un atzina, ka uzņemties LOB prezidenta amatu pēc tam, kad šo pienākumu 22 gadu garumā veicis Jānis Vīksne, būs gan grūts uzdevums, gan interesants izaicinājums. O. Opermanis arī pateicās līdzšinējam LOB prezidentam par padarīto lielo darbu LOB izaugsmē.

LOB padomes vēlēšanās bija izvirzīti 13 kandidāti. Jaunajā LOB padomē ievēlēti astoņi pārstāvji: Jānis Ķuze, Antra Stīpniece, Jānis Priednieks, Ieva Mārdega, Oskars Keišs, Uģis Bergmanis, Aivars Petriņš un Agnis Bušs.

Par LOB goda biedriem ievēlēti Jānis Vīksne un Māris Strazds, atzīstot šo vīru lielo ieguldījumu gan putnu izpētē, gan LOB attīstībā kopš tās pirmsākumiem.

Jānis Vīksne ir Latvijas Universitātes (agrāk - Zinātņu Akadēmijas) Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas vadītājs, līdz šim LOB vienīgais prezidents jau 22 gadus, Latvijas ornitologu pārstāvis neskaitāmās starptautiskās organizācijās. Ornitoloģisko pētījumu "teritorija" - galvenokārt Engures un Kaņiera ezeri, populāciju ekoloģijas pētījumu galvenais objekts - lielais ķīris.

Māris Strazds bijis pirmais LOB direktors (1994.-2002. gadā), LOB biroja izveidotājs, ļoti daudzu LOB projektu un izdevumu iniciators, t.sk. grāmatu "Latvijas meža putni", "Latvijas lauku putni" un "Latvijas ūdeņu putni" redaktors un viens no pirmā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta koordinatoriem. Galvenais pētījumu objekts - melnais stārķis, daudz darīts gan šīs sugas saglabāšanā, gan mežu aizsardzībā vispār.

LOB kopsapulcē pateicības saņēma LOB biedri, kas 2007. gadā visaktīvāk brīvprātīgi palīdzējuši dažādu projektu norisē. Ritvars Rekmanis saņēma pateicību par darbu ligzdojošo putnu atlanta datu ievadīšanā. Valters Pranks, Helmuts Hofmanis un Jānis Ķuze saņēma atzinību kā "kokos kāpēji" par neizsīkstošu dalību melno stārķu izpētē. Edmunds Račinskis, Dāvis Drazdovskis un Edgars Lediņš saņēma pateicību par palīdzību dabas lieguma "Dziļezera un Riebezera" dabas aizsardzības plāna veidošanā, bet Gaidis Grandāns, Mārtiņš Platacis, Uldis Ļoļāns un Vitālijs Ignatjevs - par atbalstu pūču izpētes ekspedīcijās.

Kopsapulces laikā biedrībā iestājās arī līdz šim jaunākais LOB biedrs - pusotru mēnesi jaunais Edgars Mukāns, pievienojoties saviem vecākiem Irisai Mukānei un Dagnim Mukānam.

 

  • Fotogrāfijas no kopsapulces

     

    Elīna Gulbe

  •