Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Aicinām ziņot par gājputnu atgriešanos

Kā ik gadus, tuvojoties pavasarim, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu novērot gājputnu atgriešanos un ziņot par to – putna suga un novērošanas datums, aizpildot gājputnu reģistrācijas anketu un vasaras sākumā nosūtot to Latvijas Ornitoloģijas biedrībai: A.k. 1010, Rīga-50, LV-1050.

2004. gadā Latvijā visagrāk atgriezās lauku cīrulis, vidējais atlidošanas datums – 17. marts. Vēlāk tam sekoja mājas strazds – 22. martā un ķīvītes – 23. martā. Latvijas nacionālais putns, baltā cielava, Latvijā atgriezās 3. aprīlī. Visvēlāk atlidoja vālodzes – 13. maijā, griezes – 17. maijā un svīres – 19. maijā.

Iepriekšējā gadā par gājputnu atgriešanos ziņoja 284 novērotāji no visas Latvijas. Visvairāk anketu iesūtīts no Rīgas, Liepājas un Aizkraukles rajona, vismazāk datu – no Alūksnes un Daugavpils rajona. Aktīvākie ziņotāji bija skolēni un pensionāri. Visbiežāk tika ziņots par mājas strazdu, balto stārķi un balto cielavu. Saņemti arī vairāki ziņojumi par retām putnu sugām, piemēram, pupuķi, zaļo vārnu, Seivi ķauķi un ķikutu.

Latvijā gājputnu atgriešanās reģistrācijas pirmsākumi meklējami jau 1927. gadā, regulāri pētījumi uzsākti 1996. gadā.