Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB jauno biedru putnu vērošanas ekskursija

17.05.2008. notika LOB jauno biedru ievadkurss putnu vērošanā, ko organizēja LOB sadarbībā ar Funtaputni.

Ekskusijas sākumā dalībnieki noklausījās LOB sabiedrības informēšanas speciālistes Ilzes Ķuzes stāstījumu par LOB mērķiem, uzdevumiem, kā arī biedrības īstenotajiem projektiem, kas nozīmīgi Latvijas ornitofaunas un dabas aizsardzībā, un ornitologa Jāņa Ķuzes lekciju par 2008. gada putnu - melno stārķi, kas ir aizsargājama suga ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā.

Pēc tam visi kopā ar profesionālu putnu vērotāju Kasparu Funtu devās vērot putnus Rīgas jūras līča rietumu piekrastē un Ķemeru Nacionālajā parkā. Kopumā tika apmeklētas vairākas putnu vērotāju vidū iecienītas un putnu sugām bagātas vietas: Starpiņupītes grīva (tur ekskursijas dalībnieki fiksēja ornitofaunistikai vērtīgāko šās dienas novērojumu - trulīti Calidris minuta - šai bridējputnu sugai pirmo pavasara novērojumu Latvijā 2008. gadā), Engures osta, Bērzciems, Pekrags, Kaņiera ezers, Dunduru pļavas.

Ekskursijā novērotas 85 putnu sugas (sarakstā sakārtotas alfabētiskā kārtībā): akmeņčakstīte, baltā cielava, baltais stārķis, bezdelīga, brūnā čakste, brūnspārnu ķauķis, cekuldūkuris, cekulpīle, cekulzīriņš, ceru ķauķis, čuņčiņš, dižknābis, dzeguze, dzeltenā cielava (t.sk. pasuga - ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi), dzeltenā stērste, dzērve, dziedātājstrazds, dzilnītis, gaišais ķauķis, grieze, gugatnis, jūras krauklis, jūras žagata, kajaks, kākaulis, kovārnis, krauklis, krauķis, ķīvīte, lakstīgala, laucis, laukirbe, lauku balodis, lauku cīrulis, lielā gaura, lielā zīlīte, lielais baltais gārnis, lielais dumpis, lielais ķīris, lietuvainis, lukstu čakstīte, mājas balodis, mājas čurkste, mājas strazds, mājas zvirbulis, mazais ērglis, mazais ķīris, mazais svilpis, melnā puskuitala, melnais erickiņš, melnais meža strazds, melnais mušķērājs, melngalvas ķauķis, melnspārnu kaija, meža pīle, niedru lija, niedru stērste, niedru strazds, paceplītis, paugurknābja gulbis, pelēkā vārna, pelēkais mušķērājs, peļu klijāns, pļavu čipste, Sāmsalas pīle, sarkanrīklīte, sīlis, smilšu tārtiņš, sudrabkaija, svilpis, svirlītis, Temminka šņibītis, tītiņš, trulītis, upes tārtiņš, upes tilbītes, upes zīriņš, vālodze, vītītis, ziemeļu gulbis, zivjērglis, zivju gārnis, zvirbuļvanags, žagata, žubīte.

 

Kaspars Funts