Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

BirdLife International iesniedz petīciju
ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārei

Starptautiskās putnu aizsardzības organizāciju savienības BirdLife International [1] pārstāvji šī gada 15. martā tiksies ar ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāri Mariannu Fišeri Bēlu, iesniedzot viņai petīciju, kas aicina nodrošināt labāku aizsardzību Eiropas lauku putniem. Petīciju no 2004. gada oktobra līdz 2005. gada februārim parakstījuši 58 796 Eiropas Savienības iedzīvotāji.

Nesen publicēti BirdLife International dati [2] rāda, ka 43% no Eiropas putnu sugām ir apdraudētas. Konstatēts, ka Latvijā pēdējo desmit gadu laikā sarūk pļavu tilbīšu, balto cielavu un pļavu čipstu skaits, iespējams, samazinās arī laukirbju un mājas strazdu skaits.

Edmunds Račinskis, LOB viceprezidents, uzsver: „Eiropas Savienība nospraudusi mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010. gadam – tas ir biedējoši tuvs mērķis, ja vien nesākam darboties bez kavēšanās. Jaunajai Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārei ir būtiska loma, lai izveidotu tādu lauksaimniecības politiku, kas palīdzēs piepildīt šo solījumu.”

Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas reforma iesākās 2003. gadā, bet BirdLife International ir pārliecināta, ka nepieciešams veikt lielākas pārmaiņas. Organizācija aicina:

  • turpināt lauksaimniecības un lauku politikas reformu, atbalstot vides aizsardzību un novēršot praksi, kas to degradē;
  • panākt, lai saimniecību darbība atbilst vismaz minimāliem vides standartiem, it īpaši attiecībā uz biotopu aizsardzību, aizsargājamo teritoriju izveidošanu un aizsardzību un ūdens piesārņošanas novēršanu;
  • nodrošināt pietiekamu atbalstu no lauksaimniecības budžeta (agrovides programmām) katram ES zemes apsaimniekotājam, kas vēlas palīdzēt savvaļas dzīvniekiem un augiem;
  • nodrošināt lauksaimniekiem konsultāciju centrus par to, kā apsaimniekot lauksaimniecības zemes, lai gūtu gan ekonomiskus ieguvumus, gan aizsargātu dabas daudzveidību;
  • sniegt finansiālu atbalstu NATURA 2000 [3] vietu apsaimniekošanai un aizsardzībai.

Parakstot petīciju, šim aicinājumam pievienojas ES pilsoņi visā Eiropā. Latvijā petīciju parakstīja 5326 cilvēki. Īpašā pasākumā Briselē komisārei tiks pasniegta dāvana, kas atspoguļo sabiedrības lūgumu pēc viņas atbalsta.


Piezīmes:

1. BirdLife International ir starptautiska putnu aizsardzības organizāciju savienība, kas darbojas vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Tās misija ir saglabāt visas pasaules putnu sugas un uzlabot to dzīves vidi, līdz ar to dzīvās dabas daudzveidību kopumā un, sadarbojoties ar sabiedrību, veicināt dabas resursu saprātīgu izmantošanu. Latvijas Ornitoloģijas biedrība pārstāv BirdLife International Latvijā kopš 1994. gada.

2. Publikācijas “Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status” un “Birds in the European Union”, ko BirdLife International izdeva 2004 gadā., ir otrais pārskats par visu savvaļas putnu aizsardzības stāvokli Eiropā. Pirmais pārskats tika izdots 1994. gadā.

3. Vairāk informācijas par Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklu NATURA 2000 pieejams Dabas aizsardzības pārvaldes interneta lapā: http://www.dap.gov.lv/?objid=285