Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Vaiņodes internātpamatskola saņem "Zaļo klasi", uzvarot konkursā "Putni mūsu mežā"

Akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” konkurss “Putni mūsu mežā”, kas tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un Meža attīstības fonda atbalstu, ir noslēdzies.

Visi konkursa dalībnieki balvā saņēma divas notikumiem piesātinātas un veselīgas atpūtas dienas kempingā pie jūras, kur turpināja sacensties par galveno balvu – “Zaļo klasi” – izremontētu vienu skolas kabinetu, aprīkotu ar mūsdienīgu materiālo bāzi un informāciju par meža nozari.

Par šā konkursa laureātiem un “Zaļās klases” ieguvējiem kļuva Vaiņodes internātpamatskola. “Zaļās klases” atklāšana paredzēta š. g. septembrī.

Konkursa uzvarētāji - Vaiņodes internātpamatskolas komanda. Foto: a/s "Latvijas Finieris"

Turklāt galvenās balvas ieguvēji un vēl četru skolu – Sējas pamatskolas, Ciblas vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas un Pāvilostas vidusskolas konkursa dalībnieki dosies ekskursijā uz kādu no a/s “Latvijas Finieris” ražotnēm Rīgā, kur iepazīsies ar kokrūpnieku darba dienu gan ražošanas cehā, gan birojā, bet ieturēt maltīti dosies uz atpūtas centru “Lido”.

Konkursu noslēdzot, a/s “Latvijas Finieris” visiem dalībniekiem dāvināja arī savus izstrādājumus – saplākšņa putnu būrīšus, izsludinot jaunu pilotprojektu par saplākšņa būrīšu piemērotību putnu ligzdošanas vajadzībām. Skolēni un citi interesenti tika aicināti novērot būrīšus trīs gadu garumā un pētīt, vai putni tajos ligzdo, vai ar būrīšiem notiek kādas izmaiņas laika apstākļu ietekmē utml., un informēt par to uzņēmuma speciālistus.

Kā jau iepriekš minēts, a/s “Latvijas Finieris” Meža dienu ietvaros jau vairākus gadus pēc kārtas rīko ar meža dzīvi saistītus konkursus skolēniem tajos pagastos, kuros uzņēmums ierīko bērza jaunaudzes. Šogad konkursā piedalījās 15 skolas. Pirmo gadu noslēguma pasākumā viesojās arī bērni no Lietuvas. Lietuvieši izteica savu gandarījumu par pasākuma norisi un piekrita aicinājumam startēt konkursā nākamajā gadā.

Projekta mērķis bija rosināt interesi par meža nozari kopumā un veicināt izpratni par meža vērtībām (ekoloģiskajām, sociālajām un ekonomiskajām) un to saistību, mijiedarbību, aizsardzību un izmantošanu, norādot, ka pārdomāta saimnieciskā darbība netraucē ikdienas dzīvi daudzveidīgajiem meža iemītniekiem, šogad uzsvaru liekot uz putnu dzīvi.

Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem un atbalstītājiem! Turpinot iesākto, ceram uz sadarbību arī turpmāk un aicinām visus interesentus ieteikt konkursa tematu nākamajam gadam!

Visi konkursa dalībnieki sapulcējušies nometnē Abragciemā. Foto: a/s "Latvijas Finieris"

 

Jolanta Medne, a/s "Latvijas Finieris" padomes birojs