Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB saņem 25 tūkstošu eiro ziedojumu torņa celtniecībai Dvietē

Šī gada 24. augustā LOB saņēma 25 200 eiro ziedojumu no mūsu partnerorganizācijas - Nīderlandes Karaliskās Putnu aizsardzības biedrības (Vogelbescherming Nederland). Ziedojumu paredzēts izlietot putnu vērošanas torņa celtniecībai putniem nozīmīgajā vietā "Dvietes paliene".

LOB pārstāvjiem čeku pasniedz Nīderlandes Karaliskās Putnu aizsardzības biedrības direktors Freds Vouterss (Fred Wouters). Foto: Hanss Pēterss (Hans Peeters)

Līdzekļi torņa celtniecībai tika savākti ikgadējā Nīderlandes Karaliskās Putnu aizsardzības biedrības rīkotajā "Putnu festivālā" (Vogelfestival 2008), šim mērķim novirzot daļu ienākumu no ieejas biļešu, grāmatu un putnu zīmējumu tirdzniecības. "Putnu festivāls" notika īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Leilistades apkārtnē, 23.-24. augustā.

Ziedojumu klātienē saņēma LOB pārstāvji - LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus un sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ķuze, kas "Putnu festivāla" laikā iepazīstināja klātesošos ar LOB darbu un "Dvietes palieni".

"Putnu festivāls" ik gadus pulcē gandrīz 10 tūkstošus apmeklētāju. Foto: Hanss Pēterss (Hans Peeters)

LOB stends "Putnu festivālā". Foto: Hanss Pēterss (Hans Peeters)

LOB stenda apmeklētāji iepazīstas ar LOB izdotajām grāmatām un Māra Strazda putnu zīmējumiem. Foto: Hanss Pēterss (Hans Peeters)