Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Latvijas iedzīvotāji atbalsta
mežizstrādes ierobežošanu putnu ligzdošanas laikā

Kā liecina šogad akcijas "2008. gada putns - melnais stārķis" ietvaros veiktās sabiedrības aptaujas, Latvijas iedzīvotāji pārliecinoši atbalsta mežistrādes ierobežošanu pavasarī un vasaras sākumā, putnu ligzdošanas laikā. Sabiedrības aptaujas šī gada laikā veica gan "Latvijas Fakti", gan Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB).

"Aptaujas rezultāti apliecina, ka uztraukums par to, kas notiek Latvijas mežos, nav tikai atsevišķu speciālistu viedoklis. Cilvēki pat bez īpašām izglītošanas akcijām saprot, ka mežsaimnieciskā darbība intensīvākajā putnu ligzdošanas laikā nodara milzīgu postu dabai. Tā ir latviešu tradicionālajai attieksmei pret dabu neatbilstoša rīcība," norāda ornitologs Māris Strazds, akcijas koordinators.

Mežsaimnieciskā darbība putnu ligzdošanas sezonas laikā ietekmē melno stārķi, mazo ērgli un citas apdraudētas mežos ligzdojošas putnu sugas. Turklāt, kā LOB ir norādījusi iepriekš, pavasara mežsaimnieciskās darbības dēļ ik gadus Latvijā valsts mežos vien tiek iznīcināts ap 14-20 tūkstoši dziedātājputnu (pārsvarā kukaiņēdāju) ligzdu. "Jāņem vērā, ka runa nav par saimnieciskās darbības apjomu maiņu vai samazināšanu, bet tikai par plānotās darbības saprātīgu sadalījumu sezonas laikā," norāda M. Strazds.

Viens no Latvijas mežos visbiežāk ligzdojošajiem putniem - žubīte.
Foto: Sjū Trentera/rspb-images.com

"Latvijas Fakti" iedzīvotāju aptauju veica šī gada septembrī. Jautājumam "Vai putnu vairošanās sezonas laikā - no aprīļa sākuma līdz Jāņiem - mežos ir būtiski jāsamazina tur veicamo darbu intensitāte, atļaujot veikt tikai to, ko citā laikā nevar darīt?" piekrīt 44% un drīzāk piekrīt - 35,5% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Apgalvojumam nepiekrīt 3,8 %, drīzāk nepiekrīt - 6,7 %, bet nezina - 9,7 % aptaujāto. Aptaujā pēc nejaušības principa tika iekļauti 1004 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem, un tā tika veikta, izmantojot personīgās intervēšanas metodi aptaujāto dzīves vietās.

Paralēli šī gada garumā aptauju veica arī LOB, aicinot iedzīvotājus paust savu viedokli par mežistrādes ierobežošanu (pārtraukšanu) putnu ligzdošanas laikā. Arī LOB veiktās aptaujas rezultātā lielākā daļa tās dalībnieku atbalsta mežizstrādes ierobežošanu - savu atbalstu izsaka 84 % aptaujāto, neatbalsta - 11 %, nav viedokļa - 5 %. Jāņem vērā, ka 26,4 % no LOB aptaujātajiem ir meža īpašnieki un arī starp tiem mežistrādes ierobežošanu atbalsta lielākā daļa aptaujāto - 77%. Aptaujas anketu bija iespējams aizpildīt elektroniskā formātā LOB interneta lapā www.lob.lv, un tā tika izsūtīta LOB biedriem. LOB rīkotajā aptaujā pavisam piedalījās 435 dalībnieki.

Pēc Latvijas Ornitoloģijas biedrības pasūtījuma veikto "Latvijas Faktu" aptauju finansēja SIA "Mestako".

 

Ilze Ķuze

 

Papildu informācija:

  • Māris Strazds, mstrazds@latnet.lv

  • "Latvijas Faktu" veiktās aptaujas izvērsti rezultāti, (pdf)

  • LOB veiktās aptaujas izvērsti rezultāti, (pdf)
  •