Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Valsts pārvaldes reformā jāsaglabā Vides ministrija

Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina valdības iecerētajā valsts pārvaldes reformā saglabāt Vides ministriju, norādot uz ekonomiskiem un ilgtspējības riskiem, kas var iestāsies to apvienojot ar citām ministrijām, kā arī ieguvumiem, kas rastos visas vides jautājumus uzraugošās iestādes apvienojot Vides ministrijā.

Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina politiķus, plānojot valsts pārvaldes iestāžu reformu, atcerēties, ka ministriju nosaukumi un pienākumi gan vietējai, gan starptautiskai sabiedrībai demonstrē vai valsts pievērš uzmanību līdzsvaram starp ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem. Līdzsvars starp šiem jautājumiem ir pamatā ilgtspējīgai attīstībai, ko mūsu valsts vairākos attīstības plānošanas dokumentos ir apņēmusies ievērot.

Atgādinām, ka Latvija vides jomā apņēmusies ieviest vairākas ES direktīvas un arī nacionālos likumus. Taču joprojām šīs saistības ir tikai ieviešanas sākumstadijā un par dažām jau ir uzsāktas ES pārkāpumu procedūras (Biotopu direktīva, Putnu direktīva, Ūdens struktūrdirektīva). Šo jautājumu vilcināšana būtiski ietekmē Latvijas tēlu starptautisko organizāciju vērtējumā, tajā skaitā to, kas šobrīd aizdod naudu Latvijas ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Saistību neizpildes gadījumā mūsu valsts var ne vien sabojāt reputāciju, bet pret valsti var tikt piemērotas arī ievērojamas finansiālas sankcijas, kas tiešā veidā var pasliktināt ekonomisko stāvokli.

Tādēļ aicinām saglabāt Vides ministriju kā stabilu vadošo valsts pārvaldes iestādi vides aizsardzības nozarē arī turpmāk, neiekļaujot to citās ministrijās - īpaši tādās, kuru galvenais mērķis ir ekonomisko jautājumu risināšana. Vides apziņa un vides pārvaldība mūsu valstī vēl aizvien ir relatīvi jauna un trausla, tādēļ vides jautājumi bieži netiek atrisināti, tos pakļaujot neilgtspējīgām īstermiņa ekonomiskajām interesēm.

Lai sekmētu efektīvāku vides jautājumu pārvaldību, aicinām rūpīgi apzināt tās valsts iestādes vai iestāžu funkcijas citu ministriju pakļautībā, kas faktiski nodarbojas ar vides jautājumu uzraudzību un pievienot tās Vides ministrijai. Piemēram, tāda iestāde ir Valsts meža dienests, kas uzrauga dabas resursa - meža izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jautājumus mežā. Tādā veidā šobrīd izkliedēto vides risinājumu potenciālu būtu vieglāk fokusēt mērķtiecīgai darbībai, būtu vieglāk novēršama funkciju dublēšanās, ietaupot vides jautājumu pārraudzībai kopumā nepieciešamos līdzekļus.

 

Papildu informācija: Viesturs Ķerus e-pasts: viesturs@lob.lv