Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Šogad uzsākts Ķemeru nacionālā parka ligzdojošo putnu atlants 2009-2010

Šogad paies desmit gadi, kopš pirmā Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) teritorijā īstenotā ligzdojošo putnu atlanta projekta, kas tapa, ĶNP administrācijai sadarbojoties ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību. 1999. gada atlanta rezultāti mums ļāva labāk apzināties ĶNP kā nozīmīgas putnu teritorijas vērtību, kā arī deva apjomīgu salīdzināmo materiālu, lai spriestu par vēsturiskajām izmaiņām, kas skārušas putnu faunu tagadējā ĶNP teritorijā. Šim apjomīgajam darbam ir nepieciešams turpinājums, jo pēc atlanta metodikas īstenotas uzskaites, kas atkārtotas regulāros laika periodos, var sniegt nozīmīgu informāciju par teritorijā notiekošajām putnu faunas pārmaiņām. Apkopojot pirmā ĶNP ligzdojošo putnu atlanta rezultātus, rekomendēts šādas uzskaites turpmāk veikt reizi 10 gados, tātad nākošajam šādam projektam vajadzētu notikt šogad – 2009. gadā.

Ķemeru nacionālais parks pazīstams kā izcila "dzeņu vieta". Attēlā - vidējais dzenis (pa kreisi) un dižraibais dzenis (pa labi). Foto: J. Ķuze

Nozīmīgs priekšnoteikums projekta veiksmīgai īstenošanai ir brīvprātīgo dalībnieku iesaistīšanās. Lauka darbu veicējiem piedāvāsim kartogrāfisko materiālu, uzskaišu anketas (piedāvājot iespēju no tām atteikties, lai nepieciešamos datus iesniegtu uzreiz digitālā veidā – brīvā stilā vai kā Excel tabulas) un limitētu palīdzību ar izvadāšanu uz vietas. Papildus tam divas reizes sezonā organizēsim nelielus seminārus jaunajiem dalībniekiem, kuru laikā mācīsimies pazīt putnus kopīgu ekskursiju laikā.

Lai plānotu darbus, svarīgi jau tagad zināt iespējamo dalībnieku skaitu. Tādēļ aicinām iespējamos uzskaišu veicējus pieteikties, rakstot uz adresi janis.kuze@kemeri.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 67146820 vai 29192799. Jau laicīgi varam vienoties arī par apsekojamajiem kvadrātiem, kas ļaus racionālāk plānot kopējo darba sadalījumu.

Aicinām izmantot šo iespēju – parkā sastopamās putnu faunas ziņā ĶNP ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām teritorijām Latvijā, kas turklāt atrodas salīdzinoši tuvu Rīgai! Svarīgi arī piebilst, ka organizētiem atlanta pētījumu dalībniekiem būs iespēja apmeklēt parka daļas, kas apmeklētājiem parasti ir slēgtas.

Pirmajā ĶNP ligzdojošo putnu atlantā ieguvām ziņas no pavisam 48 dalībniekiem. Ceram uz atsaucību arī tagad!

 

Jānis Ķuze