Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Apstiprināta LOB nostāja medību jautājumā

Šī gada 12. janvārī LOB padome apstiprināja LOB nostāju medību jautājumā. Nostājas dokumentā norādīts, ka LOB uzskata medības par pieņemamu nodarbi, ja vien tiek nodrošināta to ilgtspējība, t.i. netiek apdraudēta medījamo un citu putnu populāciju ilgstoša pastāvēšana.

Dabas, tai skaitā putnu, aizsardzība ir gan ornitologu, gan mednieku interesēs, un to apstiprina jau 2004. gada 12. oktobrī noslēgtais līgums starp BirdLife International un Eiropas Savienības Medību un dabas aizsardzības asociāciju federāciju (FACE). LOB, būdama BirdLife International pārstāve Latvijā, apņemas rīkoties atbilstoši šim līgumam.

Meža pīle. Foto: S. Trentera/rspb-images.com

Galvenais uzsvars LOB nostājā likts uz medību ilgtspējības nodrošināšanu, turklāt jāatceras, ka medību ietekme uz putniem izpaužas ne tikai kā nogalināšana, bet arī kā traucējums. Medību ietekmes mazināšanai var veidot medību liegumus, bet pašlaik pastāvošie medību liegumi nav noteikti pēc vienotas sistēmas, tāpēc noteikti gan nepamatoti aizliegumi, gan nepietiekami ierobežojumi. LOB uzsver, ka nepieciešams plānot liegumus valsts mērogā, un ir gatava sadarboties ar ieinteresētajām organizācijām un atbildīgajām institūcijām šāda plāna izstrādē.

LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus norāda: "Līdz šim publiskajā telpā bija vērojami konflikti starp medniekiem un ornitologiem. Domāju, ka šāda situācija radusies normāla un argumentēta dialoga trūkuma dēļ. Dabas aizsardzības intereses ir savienojamas ar medībām, jo arī mednieku interesēs ir putnu saglabāšana. Droši vien līdz pilnīgai savstarpējai sapratnei starp medniekiem un ornitologiem ir ejams vēl tāls ceļš, taču mēs esam gatavi sarunām un izstrādātā nostāja ir pirmais solis."