Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Aicinām ziņot par migrējošu putnu bariem un to uzturēšanās vietām

Latvijas Ornitoloģijas biedrībai pēdējā laikā arvien biežāk nākas gatavot atzinumus par vēja elektrostaciju uzstādīšanu. Diemžēl nereti trūkst informācijas par putnu migrācijas trasēm un koncentrācijas vietām. Pašlaik strauji tuvojas pavasara migrāciju sezona. Mēs aicinām Jūs dalīties ar novērojumiem - gan informāciju par pārlidojošiem migrējošu putnu (piem. zosu, dzērvju) bariem, gan informāciju par vietām, kurās šie bari atpūšas un barojas.

Noderēs arī iepriekšējo gadu novērojumi, pat tādos gadījumos, ja zināms tikai aptuvens gads vai vispārīgas ziņas (piemēram, "tie" lauki applūst un "tur" ir daudz pīļu).

Par šo gadu tomēr lūdzam novērojumus fiksēt pēc iespējas precīzi un norādīt visus prasītos datus.

 

Tātad mēs gaidām šādas ziņas - migrējošo putnu migrācijas trases un koncentrācijas (atpūtas, barošanās un nakšņošanas) vietas:

1. precīza novērojuma vieta;

2. datums, mēnesis, gads (vai vismaz sezona un gads);

3. lidojuma virziens (no kurienes uz kurieni);

4. lidojuma augstums (vismaz aptuveni);

5. lidojuma tuvums upei vai jūrai (kāpai), ja putni lido gar jūru vai gar upi;

6. putnu skaits un sugas koncentrācijas vietās. Pieredzes trūkuma vai citu apstākļu dēļ putni var tikt uzskaitīti, nenosakot tos līdz sugām, bet līdz lielākām grupām, piemēram, gulbji (vēlams atsevišķi skaitīt paugurknābja gulbjus un "dzeltenknābja" gulbjus - ziemeļu un mazais gulbis), zosis, zvirbuļveidīgie putni vai dienas plēsīgie putni.

 

Īpaši vērtīga būs informācija par šīm potenciālajām migrāciju trasēm un teritorijām, par kurām ir maz vai nav nemaz datu:

 • Užavas augšteces-Užavas lejteces-Kamārces-Gārzdes-Ūdrandes-Vārves un Ziru trase un koncentrācijas vietas;

 • Užavas augšteces-Cīravas-Dunalkas-Durbes ezera trase un koncentrācijas vietas;

 • Durbes ezera-Tāšu ezera-Tosmāres ezera-Liepājas ezera-Papes ezera trase un koncentrācijas vietas;

 • Durbes ezera- Trumpes-Padones lankas-Vārtājas-Dunikas tīreļa-Sventājas-Papes trase un koncentrācijas vietas;

 • Liepājas-Svētes lejteces trase un koncentrācijas vietas;

 • Pāvilostas-Liepājas trase un koncentrācijas vietas (īpaši Šķēdes lauki un piekraste iepretim).

   

  Par novērojumiem lūdzam ziņot:

  Rolands Lebuss, tālr. 29489097, e-pasts: Rolands.lebuss@lob.lv

 •