Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Striķos tiekas putniem nozīmīgo vietu uzraugi

Saulainā svētdienas dienā, 5. aprīlī, topošie putniem nozīmīgo vietu (PNV) uzraugi kuplā skaitā pulcējās Zvārdes pagasta Striķu pamatskolā, lai piedalītos LOB rīkotajā apmācību seminārā. Semināra mērķis bija sniegt uzraugiem zināšanas par PNV apsekošanu dabā - kā veikt vides stāvokļa novērtējumu, uzskaitīt putnu sugas un dokumentēt pārkāpumus.

Atklājot apmācības, projekta vadītājs Rolands Lebuss uzraugus iepazīstināja ar PNV monitoringa anketas aizpildīšanas nosacījumiem. Valsts vides dienesta Dabas aizsardzības daļas vadītājs Andris Širovs dalījās noderīgās zināšanās par likumdošanu - kādi ir svarīgākie likumi un noteikumi dabas aizsardzības jomā, kā atpazīt un dokumentēt dažādus pārkāpumus. Uzraugi noklausījās arī Leldes Eņģeles lekciju par dažādiem biotopiem, to klasifikāciju un atpazīšanu dabā, un tad jau sekoja nākamā - praktiskā apmācību daļa.

Sākotnēji plānoto maršrutu uz PNV "Zvārdes meži" izjauca pavasara ūdeņu izskalotais ceļš, tāpēc devāmies virzienā uz citu PNV - "Stūru un Zvārdes purvi". Ekskursijas laikā apskatījām dažādus biotopus, kā arī novērojām vairākas putnu sugas, piemēram, balto stārķi, mazo ērgli, ķīvīti, pelēko dzērvi, meža tilbīti, paugurknābja un mazo gulbi, sējas zosi, peļu klijānu. Dalībniekus īpaši iepriecināja klinšu ērgļa novērojums.

Tuvākajā laikā LOB rīkos apmācības arī Vidzemes un Latgales uzraugiem un citiem interesentiem. Semināri maijā un jūnijā notiks Valkas un Daugavpils rajonos. Apmācību laikā dalībniekiem ir iespēja iepazīties savā starpā, dalīties pieredzē un iegūt jaunas un noderīgas zināšanas, tāpēc aicinām tajās piedalīties arī visus tos, kas vēl tikai domā par iesaistīšanos PNV uzraudzībā. Lai pieteiktos un iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, rakstiet projekta vadītājam R. Lebusam, e-pasts: Rolands.lebuss@lob.lv, tālr.: 29489097.

Apmācības tiek rīkotas projekta "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā" ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību putniem nozīmīgo vietu un Natura 2000 teritoriju aizsardzībā un pārraudzībā. Projekta laikā apmācītie brīvprātīgie uzraugi turpmāk nodrošinās regulāru PNV monitoringu, sekos līdzi saimnieciskajai darbībai PNV, ziņos par konstatētajiem pārkāpumiem, kā arī reģistrēs ziņas par visiem īpaši aizsargājamo putnu sugu novērojumiem.

 

Lāsma Irša,

PNV uzraugu koordinatore,

lasma@lob.lv