Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Noslēgušās putniem nozīmīgo vietu uzraugu apmācības

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) projekta "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā" ietvaros plānoto uzraugu apmācību sērija beigusies. Kopumā notikuši trīs teorētiskie un trīs praktiskie semināri, kuros piedalījās aptuveni 80 uzraugu, potenciālo uzraugu un citu interesentu. Informācija par iespēju iesaistīties putniem nozīmīgo vietu (PNV) uzraudzībā izskanējusi arī LOB un biedru tikšanās reizēs reģionos, kā arī pasākumos, piemēram, seminārā par vides monitoringu Salacgrīvā un Igaunijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajā vasaras nometnē. Dienvidigaunijā.

Kā jau ziņots iepriekš, uzraugu apmācības 5. aprīlī Zvārdes pagasta Striķu pamatskolā un PNV "Stūru un Zvārdes purvi", 9. maijā - Strenčos un PNV "Sedas tīrelis", 27. jūnijā - Daugavpils rajonā Daugavpils Universitātes mācību bāzē"Ilgas" un tās apkārtnē.

Katra semināra pirmajā pusē uzraugiem notika vairākas teorētiskas nodarbības. Atklājot apmācības, projekta vadītājs Rolands Lebuss uzraugus iepazīstināja ar projekta mērķiem, darbības virzieniem un PNV monitoringa anketas aizpildīšanas nosacījumiem. Turpinājumā Valsts vides dienesta pārstāvji dalījās noderīgās zināšanās par likumdošanu - kādi ir svarīgākie likumi un noteikumi dabas aizsardzības jomā, kā atpazīt un dokumentēt dažādus pārkāpumus. Savukārt botānikas eksperti stāstīja par dažādiem augu veģetācijas tipiem, to klasifikāciju un atpazīšanu dabā.

Otrajā dienas daļā sekoja praktiskās apmācības, kas norisinājās tuvējā PNV vai citā bioloģiski daudzveidīgā teritorijā. Ornitologi stāstīja, kā dabā noteikt putnu sugas, kādus biotopus jeb dzīvotnes tās izvēlas un kurām sugām jāpievērš īpaša uzmanība. Botāniķi palīdzēja noteikt augu veģetācijas tipus, stāstīja par to apsaimniekošanas prasībām, kā arī palīdzēja noteikt augu sugas un to atpazīšanas nianses.

Apmācības Daugavpils rajona "Ilgās". Foto: Rolands Lebuss

R. Lebuss atzīst, ka "apmācības vērtējamas kā veiksmīgas, jo tajās piedalījās ievērojams skaits interesentu un uzzināja svarīgākās lietas par uzraugu darbu. Turklāt dalībniekiem bija iespēja tikties ar ekspertiem aci pret aci un saņemt atbildes uz visiem tiem interesējošajiem jautājumiem".

Lekcijās sniegtā informācija ir iekļauta metodiskajā materiālā, ko saņems vairāk nekā 40 programmā reģistrējušies uzraugi. Metodiskais materiāls jau izsūtīts izvērtēšanai projekta darba grupai.

LOB vēl joprojām aicina pieteikties jaunus uzraugus, kas var uzraudzīt un apsekot sev tuvumā esošās PNV un sniegt ieguldījumu Latvijas dabas aizsardzībā un izpētē. Lūdzu, sazinieties ar projekta vadītāju Rolandu Lebusu, e-pasts: rolands.lebuss@lob.lv, tālr.: 29489097.

Apmācības tika rīkotas projekta "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā" ietvaros, ko atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

 

Lāsma Irša