Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

BirdLife International apsveic ES tiesas lēmumu par pavasara medībām Maltā

Ar šā gada 10. septembrī pieņemtu lēmumu Eiropas Savienības tiesa atzīst, ka Malta ir pārkāpusi Eiropas Savienības normatīvos aktus, atļaujot gredzenūbeles Streptopelia turtur un paipalas Coturnix coturnix pavasara medības 2004.-2007. gadā.

Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International un Maltas putnu aizsardzības biedrība BirdLife Malta apsveic šo lēmumu, kas atzīst pavasara medību negatīvo ietekmi uz gredzenūbeles un paipalas populācijām. Abas šīs sugas atzītas par Eiropā nelabvēlīgā aizsardzības stāvoklī esošām. Tādēļ BirdLife norāda, ka pavasara medības uz šīm sugām ir jāaizliedz. Ievērojot noteikumus, kas ietverti ES Putnu direktīvā, Maltā pieļaujamas rudens medības uz gredzenūbeli, paipalu un 30 citām putnu sugām.

BirdLife International un BirdLife Malta 2005. gadā iesniedza pieteikumu Eiropas Komisijas tiesā par Maltas valdības atļautajām pavasara medībām. "Šis Eiropas tiesas lēmums nes labas vēstis miljoniem Eiropas putnu, tai skaitā gredzenūbelēm un paipalām, kas katru pavasari šķērso Maltu savā bīstamajā ceļā no Āfrikas. Vēlreiz apliecināts, ka ES Putnu direktīva var palīdzēt saglabāt mūsu dabas vērtības," norāda Konstantīns Kresiers, ES politikas speciālists BirdLife International birojā Briselē.

Eiropas Savienības tiesa. Foto: C. Puisney/flickr

"Maltas valdībai jāpieņem Putnu direktīvas prasības un jāaizliedz pavasara medības. Tajā pašā laikā, kā mēs to esam teikuši jau daudzas reizes, Maltas medniekiem ir visas tiesības turpināt medības rudenī. Protams, ievērojot likumos noteiktās normas un medījamo putnu sugu sarakstu," norāda Džozefs Mangions, BirdLife Malta prezidents.

Maltas salas atrodas uz ļoti nozīmīga putnu migrācijas ceļa Vidusjūras reģionā. Nesens pētījums, kas balstās uz gredzenoto putnu novērojumiem Maltā, parāda, ka putni no vismaz 36 Eiropas valstīm savā migrācijas ceļā šķērso Maltu. Tomēr dabas aizsardzības speciālisti visā Eiropā ir satraukti par Maltā notiekošām malumedībām uz aizsargājamām putnu sugām (piemēram, plēsīgajiem putniem un gārņiem) un nepietiekamu uzraudzību no valsts policijas puses.

"Maltas policijas vienībai, kas nodarbojas ar malumedību apkarošanu, pietrūkst resursu un tā nespēj tikt galā ar plašā mērogā notiekošajām nelikumībām. Mēs sagaidām, ka premjerministrs ņems vērā šo tiesas lēmumu kā iespēju uzsākt plašu cīņu ar malumedībām, kas ļoti negatīvi ietekmējušas Maltas reputāciju starptautiskajā sabiedrībā," norāda Dž. Mangions.

Šogad BirdLife Malta ikgadējā plēsīgo putnu monitoringa nometne notiek no 12. septembra līdz 4. oktobrim. Maltas un citu Eiropas valstu ornitologi piedalās šajā nometnē ar mērķi iegūt vairāk informācijas par putnu migrāciju, kā arī veic reidus pret malumedībām, informējot par tām Maltas policiju.

 

BirdLife International