Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Notikusi projekta "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā" noslēguma sanāksme

Sestdien, 26 septembrī atpūtas kompleksā "Elingi" notika Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) projekta "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā" noslēguma sanāksme. Uz sanāksmi bija ieradušies gan aktīvākie individuālie uzraugi, gan uzraugu grupu dalībnieki, gan arī projekta darba grupas pārstāvji.

Sanāksmi atklāja LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, kurš uzsvēra, ka šis ir tikai viena projekta noslēgums, bet pats darbs pie putniem nozīmīgo vietu (PNV) uzraudzības tā pa īstam vēl tikai sākas, tāpēc tiek aicināti pieteikties arvien jauni brīvprātīgie uzraugi.

Tālāk projekta vadītājs Rolands Lebuss iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar projekta gaitu un galvenajiem rezultātiem - ir apzināti brīvprātīgie uzraugi, izveidotas vairākas uzraugu grupas, izstrādāta uzraugu rokasgrāmata, notikuši trīs teorētiskie un trīs praktiskie jauno uzraugu apmācību semināri, kā arī izveidots dabas novērojumu portāls - www.dabasdati.lv.

Par šo portālu vairāk pastāstīja projekta vadītāja asistents Mārcis Tīrums. Portāls www.dabasdati.lv jau iemantojis plašu sabiedrības atsaucību, jo uz 23. septembri tajā bija reģistrējušies 582 lietotāji un iesniegtas ziņas par 12 259 novērojumiem, tajā skaitā par 9551 putnu novērojumu. Visbiežāk ziņots par paugurknābja gulbjiem, mājas strazdiem un meža pīlēm. Iegūtie dati nākotnē kalpos dažādiem pētījumiem, putnu skaita vērtējumu pārskatīšanai un atjaunošanai, jaunu putniem nozīmīgo vietu aizsardzībai un jaunu veidošanai, vai, piemēram, mikroliegumu izveidei, tāpēc ikvienam ziņojumam ir liela nozīme Latvijas savvaļas putnu izpētē un aizsardzībā.

Sanāksmes laikā par saviem paveiktajiem un nākotnē plānotajiem darbiem stāstīja arī pārstāvji no Saldus, Limbažu, Ventspils un Litenes uzraugu grupām. Piemēram, Saldus uzraugu grupas vadītāja un LOB goda biedre Zigrīda Jansone pastāstīja par gadījumu, kad mednieki pārkāpuši savas pilnvaras un uzsākuši medīt bebrus dabas liegumā "Sātiņu dīķi", tādejādi traucējot zivju ērgļa ligzdošanu, kā arī citus gadījumus, kad Saldus uzraugu grupa novērsusi putnu iztraucēšanu.

 

Putnu vērošana sanāksmes noslēgumā. Foto: Rolands Lebuss

Kā jau iepriekš esam uzsvēruši, brīvprātīgajiem uzraugiem ir liela nozīme aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzībā, jo valsts vides inspektoru skaits ne vienmēr ir pietiekams, lai savlaicīgi konstatētu un novērstu pārkāpumus. Sanāksmes laikā uzraugus informējām arī par iespēju piedalīties Valsts vides dienesta organizētajos kursos un iegūt oficiālu sabiedriskā vides inspektora statusu, kas atsevišķos gadījumos sniedz pilnvaras sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu. Tuvākajā laikā uzraugiem sniegsim sīkāku informāciju par pieteikšanos nodarbībām.

Lai saņemtu uzraugu rokasgrāmatu, lūdzam sazināties ar projekta vadītāju Rolandu Lebusu, rakstot pa e-pastu Rolands.Lebuss@lob.lv vai zvanot 29489097 vai 67221580.

Projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību

 

Lāsma Irša