Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

BirdLife International aicina Latvijas valdību nodrošināt meža putnu aizsardzību

Sestdien, 3. oktobrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Zemkopības ministrija un Vides ministrija saņēma starptautiskās putnu aizsardzības organizāciju savienības BirdLife International direktora Marko Lambertini vēstuli ar aicinājumu nodrošināt īpaši aizsargājamo meža putnu aizsardzību Latvijā.

Pašlaik Latvijā tiek gatavoti priekšlikumi grozījumiem Meža likumā un saistītajos noteikumos, kas administratīvā sloga mazināšanas vārdā paredz atvieglot meža zemes transformāciju, samazināt kontroli pār izcirsto mežu apjomu un radīt iespēju lielu vienlaidu izcirtumu veidošanai. Šādi grozījumi pavērtu iespējas vēl intensīvākai Latvijas mežu izciršanai, kas pastiprināta traucējuma, ainavas fragmentācijas un dzīvesvietu zuduma dēļ atstās būtiski negatīvu ietekmi uz putniem.

Komentējot plānotos grozījumus Latvijas meža nozares normatīvajos aktos, M. Lambertini uzsver, ka Latvijas valdībai jādara viss iespējamais, lai, pārskatot likumdošanu, tiktu nodrošināta meža resursu ilgtspējīga izmantošana un Eiropas Savienības normatīvajos aktos iekļauto sugu, piemēram, mazā ērgļa un melnā stārķa aizsardzība.

Galvenais uzsvars BirdLife International vēstulē likts uz mazo ērgli - Latvija, iespējams, ir nozīmīgākā valsts pasaulē šīs sugas ligzdošanai, jo 20% pasaules mazo ērgļu ligzdo tieši šeit. M. Lambertini uzteic Latviju par to, ka esam spējuši uzturēt tik būtisku mazo ērgļu populāciju, bet vienlaikus pauž bažas par sugas nepietiekamo aizsardzību - pašlaik aizsargāti tikai 11 % ligzdu.

"Mēs saprotam pašreizējo ekonomisko situāciju, kurā valstis nonākušas, tomēr, veicinot ekonomiku, nedrīkst aizmirst par vidi. Nespējai nodrošināt pietiekamu dabas aizsardzību būs tālejoša ietekme uz cilvēku dzīves kvalitāti un galu galā arī uz pašu ekonomiku. Tāpēc BirdLife mudina Latvijas valdību spert atbilstošus soļus, lai nodrošinātu mazā ērgļa un citu īpaši aizsargājamo putnu sugu saglabāšanu, palielinot aizsardzības līmeni, attīstot ilgtspējīgu mežsaimniecību, atsakoties no grozījumiem likumdošanā, kas varētu ietekmēt Jūsu mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu," norāda M. Lambertini.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus komentē: "Situācijā, kad ekonomiskā krīze tiek izmantota kā iegansts dabas aizsardzības nostumšanai malā ekonomisku interešu vārdā, ceru, ka šī vēstule kalpos kā atgādinājums Latvijas valdībai, ka dabas aizsardzība Latvijas mežos nav tikai valsts iekšējā lieta - starptautiskā sabiedrība uzmanīgi seko līdzi situācijas attīstībai un nepieciešamības gadījumā būs gatava iestāties par dabas aizsardzības interesēm."

BirdLife International ir starptautiska savienība, kas vairāk nekā 100 valstīs pasaulē apvieno putnu un dabas aizsardzības organizācijas ar kopumā aptuveni 10 miljoniem biedru un atbalstītāju. BirdLife International partnerorganizācija Latvijā ir Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

 

  • BirdLife International direktora Marko Lambertini vēstule Latvijas valdībai, pdf (angļu val.)

     

    Papildu informācija: LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, tālr. 67221580, e-pasts: viesturs@lob.lv

  •