Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Brīvprātīgie uzraudzīs putniem nozīmīgās vietas Latvijā

70 brīvprātīgie visā Latvijas teritorijā turpmāk uzraudzīs putniem nozīmīgās vietas - teritorijas, kurās putni, tajā skaitā aizsargājamas putnu sugas, ievērojamā skaitā ligzdo vai pulcējas migrācijas laikā. Brīvprātīgo uzraugu tīkls izveidots divus gadus ilgajā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) projektā "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā", kas noslēdzās šā gada oktobrī.

Lielākā daļa no Latvijas putniem nozīmīgajām vietām ir iekļautas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, diemžēl praksē daudzās no tām notiek nelikumības, piemēram, nelegāla būvniecība, mežu ciršana, meliorācijas darbi, kas degradē putnu dzīves vidi. Ne vienmēr valsts vides inspektoru skaits ir pietiekams, lai šos faktus savlaicīgi konstatētu un novērstu. Brīvprātīgo uzraugu galvenais mērķis turpmāk būs nodrošināt putniem nozīmīgo vietu aizsardzību un izpēti - regulāri apmeklēt teritoriju, fiksēt pamanītos pārkāpumus, kā arī veikt putnu uzskaites, reģistrējot ziņas ne tikai par retiem un aizsargājamiem putniem, bet arī par parastām putnu sugām.

"Laikā, kad krīzes ietekmē Latvijas dabas aizsardzības sistēma tiek vājināta un mūsu vērtīgie meži ir apdraudēti, ir ļoti svarīgi, ka mēs varam sadarboties ar brīvprātīgajiem, kas ir mazāk atkarīgi no valsts budžeta pārmaiņām un vēlas būt mūsu acis un ausis, lai pamanītu pārkāpumus dabā," uzsver LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.

Šobrīd Latvijas putniem nozīmīgo vietu uzraugu tīklā iesaistīti 70 brīvprātīgi aktīvisti. Piecās uzraugu grupās - Saldū, Aucē, Ventspilī, Limbažos un Gulbenē - apvienojušies 26 interesenti, bet individuāli darbojas 44 uzraugi.

"Galvenā motivācija iesaistīties putniem nozīmīgo vietu uzraugu projektā ir iespēja sniegt ieguldījumu dzīvās dabas saglabāšanā un izpētē, kā arī praktiski pielietot līdz šim apgūtās zināšanas par putniem," atzīst Elīze Spridzāne, viena no brīvprātīgajiem uzraugiem, ikdienā ar vides aizsardzību un ornitoloģiju profesionāli nesaistīts cilvēks. "Dalību veicināja projekta atvērtība jebkuram interesentam, neprasot īpašas priekšzināšanas, turklāt tālākajā projekta gaitā vispusīgu priekšstatu par putniem nozīmīgo vietu uzraudzību sniedza padziļinātas apmācības."

Brīvprātīgie uzraugi projekta gaitā tika apmācīti vairāku semināru laikā, ir sastādīta arī uzraugu rokasgrāmata. Tajā sniegta putniem nozīmīgo vietu izpētes metodika, ievads putnu vērošanā un atpazīšanā, biotopu klasifikācija un noteikšana. Liels uzsvars likts uz likumdošanu un biotopu aizsardzību, lai uzraugi spētu dabā atpazīt pārkāpumus.

 

Dzērve ir viena no putnu sugām, kuras aizsardzībai teritorijām tiek noteikts putniem nozīmīgo vietu statuss. Migrāciju laikā šo putnu uzskaiti var veikt ne vien PNV uzraugi ar labām putnu pazīšanas iemaņām, bet arī iesācēji. Foto: Endijs Hejs/rspb-images.com

Vēl viens nozīmīgs projekta rezultāts ir sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu izveidotais dabas novērojumu portāls www.dabasdati.lv. Portālā ikviens dabas draugs, tostarp putniem nozīmīgo vietu uzraugi, var reģistrēt savus novērojumus dabā, un ziņojumi tiek gaidīti ne tikai par putniem, bet arī citām dzīvnieku un augu sugām.

Portāla pamatu veido datu bāze, kurā ievadīto informāciju ir iespējams ātri un kvalitatīvi apstrādāt, un iegūtos datus izmantot putniem nozīmīgo vietu izpētes vajadzībām. Portāls ir ieguvis popularitāti, un tajā jau šobrīd ievadīts apjomīgs datu daudzums. Desmit mēnešu laikā kopš portāla atklāšanas 2008. gada 3. decembrī tajā reģistrējušies 592 lietotāji. Līdz 2009. septembra beigām portālā pavisam saņemts 12 421 ziņojums, lielākā daļa no tiem par putniem - 10 077 ziņojumu.

Projekts ir beidzies, bet sadarbība ar uzraugu grupām un individuālajiem uzraugiem turpinās. Tuvākajā laikā LOB aicinās uzraugus piedalīties Valsts vides dienesta organizētajos kursos un iegūt oficiālu sabiedriskā vides inspektora statusu, kas atsevišķos gadījumos sniedz pilnvaras sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu.

Projekta darbību atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Portāla www.dabasdati.lv izveidošanu atbalstīja arī Swedbank.

 

Ilze Ķuze