Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Tiekas Baltijas valstu ornitoloģijas biedrības

28.-29. janvārī Pluņģē, Lietuvā notika Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Ornitoloģijas biedrību darbinieku tikšanās. LOB šajā pasākumā pārstāvēja valde - Viesturs Ķerus un Ilze Vilšķērste. Sanāksmi organizēja Lietuvas Ornitoloģijas biedrība (LOD). Tikšanās laikā tika pārrunāti gan aktuālie jautājumi dabas aizsardzībā, gan apspriesti risinājumi visām trim biedrībām kopīgām problēmām.

 

Viesturs Ķerus iepazīstina ar LOB darbu. Foto: LOD

Viens no apspriestajiem jautājumiem bija vēja enerģijas izmantošanas un putnu aizsardzības interešu sabalansēšana. Lai gan visās trīs valstīs tiek izmantotas dažādas pieejas vēja parku plānošanai un izvērtējumam, visām kopīgs ir tas, ka putnu aizsardzības intereses bieži netiek ņemtas vērā. Iespējams, Latvija šajā ziņā ir vislabākajā situācijā, jo LOB aktīvi iesaistās plānoto vēja parku izvērtēšanā.

Savukārt mežu aizsardzībā LOB var mācīties no kaimiņiem. Igaunijā jau ir noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi putnu ligzdošanas laikā un Lietuva ir ceļā uz to. Nepatīkama gan bija apjausma, ka kaimiņu meži tiek aizsargāti uz Latvijas rēķina, jo gan Igaunijas, gan Lietuvas kokrūpnieki dabas aizsardzības ierobežojumus kompensē, izmantojot Latvijas lēto un viegli pieejamo koksni.

LOB iepazīstināja ar savām aktivitātēm, kas vērstas uz sadarbību ar skolēniem. LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus komentē: "Ir patīkami saņemt kaimiņvalstu atzinību par mūsu paveikto sadarbībā ar skolām. Skolēnu izglītošana ir viena no LOB prioritātēm, tāpēc skolu programma "Putni un mēs" tika attīstīta, neskatoties uz speciāla finansējuma trūkumu. Esmu lepns, ka mūsu darbs var kalpot par paraugu citiem, un pateicīgs skolotājiem un skolēniem, kas iesaistās mūsu programmā."

Tikšanās nobeigumā organizācijas vienojās, ka šādas sanāksmes būtu nepieciešams rīkot katru gadu, kā arī apsprieda sadarbības iespējas jau tuvākajā nākotnē.