Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

NVO brīdina: Latvijas attīstība ir iespējama tikai saglabājot bioloģisko daudzveidību

Šonedēļ Vides ministrijai ir jāpieņem lēmums par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķiem pēc 2010. gada. Sešas dabas aizsardzības nevalstiskās organizācijas ir nosūtījušas vēstuli Vides ministram Raimondam Vējonim, rosinot ministru uzņemties atbildību, uzstādot stingrus un tālredzīgus mērķus ar skaidriem uzdevumiem un izmērāmiem rezultātiem, lai saglabātu un atjaunotu bioloģisko daudzveidību.

Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules Dabas Fonds, Vides Aizsardzības klubs, Latvijas Botāniķu biedrība un Latvijas Entomoloģijas biedrība aicina ministru visos ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu saistītajos politikas dokumentos, darba grupās Latvijā un ārpus tās aktīvi atbalstīt stingru bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politiku, t.sk. apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu funkcionalitātes samazināšanos, kā arī panākt to būtisku atjaunošanu līdz 2020. gadam.

Pasaules Dabas Fonda direktors Uģis Rotbergs uzsver: "Bioloģiskā daudzveidība ir dabas kapitāls, uz kuru balstās mūsu ekonomika un labklājība. Vēl arvien vairums lēmumu pieņēmēju nesaprot, ka izaugsmei ir dabas ierobežojumi un attīstība ir iespējama tikai saglabājot bioloģisko daudzveidību. Valstī, kas izvēlējusies ilgtspējīgas attīstības ceļu, aizsargājamās teritorijas nedrīkstētu būt vienīgais mehānisms, kas uztur bioloģisko daudzveidību. Tās aizsardzība nepārprotami jārespektē visās nozaru politikās un to īstenošanā. Šobrīd prakse liecina par pretējo - viens no piemēriem ir meža nozare."

Latvijas Dabas fonda valde Inga Račinska norāda: "Daudzveidīgu un skaistu dabu mūsu sabiedrība uztver kā fonu mūsu ikdienai - pašsaprotamu vērtību, kas vienmēr bijusi, ir un būs. Diemžēl situācija Latvijā šobrīd ir kritiska, mēs zaudējam savu dabas kapitālu, fokusējoties tikai uz saimniekošanas intensifikāciju, īpaši lauku zemēs. Dabas aizsardzība nav tikai no cilvēka ikdienas atrautu īpašu retumu aizsardzība, dabas vērtības nodrošina cilvēku sabiedrību ar tīru ūdeni, augstvērtīgu pārtiku, ārstniecības resursiem un dzīves pilnvērtības izjūtu."

Vēstulē vides organizācijas aicināja ņemt vērā janvāra beigās Eiropas Savienības (ES) organizētās konferences "Post-2010 Biodiversity Vision and Target - the role of Protected Areas and Ecological Networks in Europe" secinājumus - lai nodrošinātu cilvēces pastāvēšanai nozīmīgās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ir nepieciešami konkrēti mērķi, kas apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un ekosistēmu degradāciju, kā arī nodrošinātu to būtisku atjaunošanu līdz 2020. gadam. Apdraudētajām sugām un biotopiem ES un Eiropā līdz 2020. gadam ir jānodrošina labvēlīgs aizsardzības statuss un jānodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķu integrēšana visu nozaru likumdošanā.

Jau janvāra vidū pētnieki nāca klajā ar paziņojumu, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās Eiropas Savienībai sākot no 2050. gada varētu izmaksāt pat līdz 1,1 triljonam eiro gadā (aptuveni 4 % no Eiropas IKP). Eiropas Komisija ir atzinusi, ka "bioloģiskā daudzveidība ir nopietni apdraudēta" un kopā ar klimata izmaiņām bioloģiskās daudzveidības samazināšanās var spēcīgi ietekmēt gan cilvēku labklājību, gan ekonomiku. Tāpat tiek uzsvērts, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un klimata izmaiņas ir saistītas un abām šīm problēmām ir jābūt Eiropas Savienības absolūtām prioritātēm vides jomā.

Apvienoto Nāciju Organizācija ir pasludinājusi 2010. gadu par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu. 2010. gadā tiek pārskatīti Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķi gan globālā, gan Eiropas Savienības mērogā. Latvijai, kā Eiropas Savienības dalībvalstij, ir tiesības un iespējas ietekmēt šo mērķu nospraušanu un ieviešanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Dārta Treija

Pasaules Dabas Fonda

Komunikācijas vadītāja