Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Eiropas Putnu vērošanas dienu 2010 rezultāti

2010. gada 2. un 3. oktobrī jau sešpadsmito gadu Latvijā notika Eiropas putnu vērošanas dienas EuroBirdwatch 2010. Nedēļas nogalē Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) saņēma ziņojumus par novērotiem 76 118 putniem no 150 sugām. Ap 450 putnu draugu piedalījās 17 CEMEX dāvinātos putnu vērošanas pasākumos, ko organizēja LOB, Dabas aizsardzības pārvalde un LU Bioloģijas institūta Papes putnu stacija.

Vislielākajā skaitā šogad novērotas sējas zosis - 5323, žubītes - 4230 un mājas strazdi - 4062 putnu. Savukārt interesantākais novērojums ir sestdien, 2. oktobrī, Kolkasragā reģistrētā intensīvā melngalvas zosu migrācija. Šeit pamanīti vairāki bari ar kopējo skaitu - 157 putni (novērotājs - Helmuts Hofmanis).

Pagājušajā nedēļas nogalē pavisam novērots 31 tūkstotis zosu, starp kurām dominē sējas un baltpieres zosis. Uz šī fona Kolkā uzskaitīto melngalvas zosu skaits ir vērtējams kā ievērojams. Kā liecina interneta lapā "Putni Latvijā un pasaulē" (www.putni.lv) pieejamā informācija, viena no Kolkā redzētajām grupām - ap 50 putnu - ir starp lielākajiem Latvijā līdz šim reģistrētajiem melngalvas zosu bariem. Šī zosu suga Latvijā parasti novērojama pavasara un rudens migrācijas laikā jūras piekrastē, kur tās redz pārlidojam nelielās grupās. Melngalvas zosis šobrīd lido no ligzdošanas vietām arktiskajos apgabalos uz ziemošanas rajoniem jūras piekrastē ziemeļrietumu Eiropā.

Vairākām putnu sugām arī reģistrēti salīdzinoši vēli novērojumi rudenī - piemēram, lukstu čakstītei, pelēkajam un melnajam mušķērājam, kā arī ezera, gaišajam un dārza ķauķim.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, visbiežāk LOB saņēmusi ziņojumus par labi pazīstamām un bieži sastopamām putnu sugām - pelēko vārnu, paugurknābja gulbi, žubīti, sudrabkaiju un sīli.

Edgara Lediņa vadītā putnu vērošanas ekskursija uz Mērsragu, Engures ostu, Bērzciemu. Foto: Roma Raibarta

Šogad Eiropā Putnu vērošanas dienās pavisam piedalījās 58 118 pieaugušo un bērnu no 34 Eiropas valstīm. Kopējā bilance - saskaitīti 2 731 155 putni un notikuši 1065 putnu vērošanas pasākumu. Eiropā visbiežāk novērotās putnu sugas bija mājas strazds, meža pīle un laucis.

No interesantākajiem novērojumiem Eiropā jāizceļ baltspārnu cīrulis (otrais novērojums) Zviedrijā, tundras šņibītis Ungārijā un Somijā, lielais piekūns Baltkrievijā un lielā čakste Ukrainā (iekļauta Ukrainas Sarkanajā grāmatā). Melnkalnē pamanīts šai valstij ievērojams skaits flamingo - pavisam 34 putni (pēdējo 115 gadu laikā Melnkalnē novēroti maksimāli seši flamingo gada laikā).

Eiropas Putnu vērošanas dienas organizēja starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International. Latvijā kopš 1995. gada to pārstāv LOB - lielākā dabas aizsardzības sabiedriskā organizācija mūsu valstī. LOB apvieno gandrīz 800 biedru, un tās mērķis ir nodrošināt Latvijas putnu un to dzīvesvietu saglabāšanu.

 

Papildu informācija:

  • Latvijā novēroto putnu sugu saraksts, xls

  • Rezultāti Eiropā: http://www.vtaky.sk/ebw10.html

     

    Ilze Ķuze

  •