Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

2011. gada putns - meža pūce

Par 2011. gada putnu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) pasludina meža pūci Strix aluco. Intensīvās mežizstrādes dēļ gada putnam Latvijas mežos trūkst piemērotu ligzdošanas vietu - vecu un dobumainu koku. Tādēļ meža pūces, pretēji savam nosaukumam, arvien biežāk apmetas lauku ainavā - īpaši saudzētos liela apmēra kokos pagalmos, parkos, kapsētās un apdzīvotās vietās. Izvēloties akcijas devīzi - "Meža pūcei mājas arī mežā!", LOB sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina iedzīvotājus palīdzēt gada putnam, izgatavojot un izliekot mežos mākslīgās ligzdvietas - pūču būrus.

Meža pūce ir visbiežāk sastopamā no 13 Latvijā reģistrētajām pūču sugām, un tās krāsa variē no gaiši pelēkas līdz tumši rūsganbrūnai. Aktīva krēslā un tumsā, kad meklē barību, pārsvarā - peļveidīgos grauzējus. Ligzdu meža pūce pati negatavo, mazuļu audzēšanai tā meklē lielus koku dobumus. Retos gadījumos ģimenes turpināšanai izvēlas lielas citu putnu būvētās zaru ligzdas vai ēku spraugas, pažobeles un drupas. Pavasara pievakarēs bieži dzirdama pūču tēviņu ūjināšana "huū hu huhuhuhū" vai spalgie mātīšu saucieni "kī-vik".

Meža pūce. Foto: Andris Avotiņš

Gada putna akcijas koordinators - Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis, ornitologs Andris Avotiņš norāda, ka "šīs ziemas apstākļi pūcēm rādās bargi - biezās sniega segas un sērsnas dēļ ir grūti sagādāt barību. Tomēr, neatkarīgi no tā, gada putns jau februārī uzsāks riestu ar aicinošu ūjināšanu. Visātrāk ligzdošanu pūces uzsāks lielajās pilsētās, piemēram, Rīgā un Jelgavā, kur ir siltāks un barības - vairāk. Citur pūces sāks perēt tikai aprīļa vidū."

"Pūces gadā" iedzīvotāji tiek aicināti ziedot meža pūces būru izgatavošanai un izvietošanai mežos, to ikviens dabas draugs var paveikt labdarības portālā www.labdaribasfaktors.lv. Instrukcijas, kā pašam izgatavot pūču būri, pieejamas šeit. Iedzīvotāju pašu taisītos būrus ieteicams izvietot mežos vai arī piedāvāt ornitologiem izlikšanai piemērotās mežaudzēs.

LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus uzsver: "Gada putna akciju laikā līdz šim visbiežāk esam pievērsuši uzmanību retiem un īpaši aizsargājamiem putniem. Šogad esam izvēlējušies vienu no parastākajiem naktsputniem, lai liktu cilvēkiem aizdomāties, kāpēc meža pūcei bieži vien nav vietas mūsu mežos, un ANO pasludinātajā Starptautiskajā mežu gadā aicinātu palīdzēt meža pūcei atgriezties mājās - mežā."

Šogad, meža pūces akcijas laikā, LOB piedāvās arī pūču nakts ekskursijas un pašiem aktīvākajiem akcijas dalībniekiem - iespēju piedalīties pūču gredzenošanā. Tiks rīkoti arī konkursi. Sekojiet līdzi informācijai LOB interneta lapā un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.

Gada putna akciju LOB rīko jau sešpadsmito reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti - grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005), lauka piekūns (2006), melnā dzilna (2007), melnais stārķis (2008), jūraskrauklis (2009) un mednis (2010).

 

Ilze Ķuze

Vairāk informācijas: gada putna akcijas koordinators - LOB biedrs un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis Andris Avotiņš, tālr. 29459138, e-pasts: andris.avotins@daba.gov.lv