Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Uzsāktas ikgadējas Latvijas putnu uzskaites

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) 2005. gadā uzsāk ikgadējas Latvijas ligzdojošo putnu uzskaites, lai iegūtu datus par mūsu valstī biežāk sastopamo putnu sugu stāvokli un tā pārmaiņām. Līdzīgas uzskaites veic lielākajā daļā Eiropas valstu.

Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu jeb monitoringa mērķis ir iegūt zinātniskus datus par biežāk sastopamo putnu sugu populāciju stāvokli un tā pārmaiņu tendencēm. Šie dati var kalpot par pamatu sugu aizsardzības pasākumu plānošanai. Monitoringa ietvaros brīvprātīgi putnu novērotāji katru gadu trīs reizes putnu ligzdošanas sezonā – aprīlī, maijā un jūnijā – veic 4 km garus maršrutus un reģistrē visas redzamās un dzirdamās putnu sugas. Šogad 27 monitoringa dalībnieki apsekos 42 maršrutus visā Latvijā. Nākamajā sezonā uzskaišu veicēju skaitu papildinās LOB rīkoto monitoringa apmācības semināru dalībnieki.

Paredzams, ka programma jau pirmajos gados sniegs informāciju par vairāk nekā 50 putnu sugām, tajā skaitā arī ES Putnu direktīvas pielikumos iekļautām sugām. Turpmākajos gados, palielinoties monitoringa dalībnieku skaitam, pieaugs arī pētījumā aptverto putnu sugu skaits.

„Šobrīd mums trūkst ticamas skaitliskas informācijas par daudzām, tai skaitā pat parastām putnu sugām un to skaita pārmaiņu tendencēm. Pēc iestāšanās ES Latvijā sagaidāma arvien intensīvāka lauksaimniecības prakse, un paredzams, ka tāpat citur Eiropā tas negatīvi ietekmēs mūsu lauku putnu skaitu un sastopamību. Ir svarīgi sekot līdzi šiem procesiem, kā arī prognozēt pārmaiņas un savlaicīgi rīkoties, lai Latvijas lauki nepieredzētu ekoloģisko katastrofu, ko 1980. gados piedzīvoja Rietumeiropas lauki. Līdzīgi, pārmaiņas sagaidāmas arī citos tautsaimniecības sektoros. Ligzdojošo putnu monitoringa programma palīdzēs atbildēt arī uz jautājumiem, kas saistīti ar pastāvošo dabas aizsardzības pasākumu efektivitāti valsts mērogā,” uzsver programmas vadītājs Ainārs Auniņš.

Lai apmācītu nākamos monitoringa dalībniekus, šī gada aprīlī, maijā un jūnijā LOB rīko četrus seminārus. To laikā LOB biedri un reģionālo grupu dalībnieki profesionālu ornitologu vadībā pilnveido savas iemaņas putnu sugu noteikšanā un apgūst monitoringa metodiku. Pirmais seminārs notika no 22. līdz 24. aprīlim Engures ezera ornitoloģisko pētījumu centrā, nākamie plānoti no 13. līdz 15. maijam Mētrienas pagastā, no 27. līdz 29. maijam Strenčos un no 3. līdz 5. jūnijam Alsungā. Katrā seminārā piedalās 15 dalībnieki. Seminārus finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Putni ir labi vides stāvokļa indikatori, tādēļ monitoringa rezultātā iegūtie dati Eiropas mērogā kalpo arī par vienu no dabas daudzveidības rādītājiem, kas atspoguļo Eiropas progresu, lai sasniegtu 2001. gadā pieņemtās ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķi līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Eiropā uzskaites koordinē starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International un Eiropas putnu uzskaišu padome European Bird Census Council. Vissenākā ligzdojošo putnu monitoringa vēsture ir Lielbritānijā, kur uzskaites notiek jau kopš 1962. gada.

 


 

Aicinām pieteikties interesentus, kuri vēlas piedalīties ligzdojošo putnu monitoringā