Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Vairāk nekā 60% balto stārķu ligzdo uz elektrības stabiem

Šogad ar AS "Latvenergo" atbalstu LOB turpināja baltā stārķa monitoringu, kura ietvaros tika uzskaitītas visas balto stārķu ligzdas deviņos parauglaukumos visā Latvijā. Šī gada uzskaišu apkopotie rezultāti rāda, ka uz elektrolīniju stabiem ligzdo vairāk nekā 60% stārķu.

Projekta ietvaros apsekoto parauglaukumu kopējā platība ir 1100 kvadrātkilometru, un tajos atrodas 385 stārķu ligzdas, kas ir apmēram 3,8% no kopējā Latvijas balto stārķu ligzdu skaita. Nevienā no parauglaukumiem ligzdojošo stārķu blīvums pēdējos gados nav būtiski mainījies, un arī sekmīgo ligzdu īpatsvars - 93,3% no apdzīvotām ligzdām - ir vidējs, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Arvien palielinās to ligzdu īpatsvars, kas būvētas bez cilvēka palīdzības, un 2011. gadā tādu bija jau 78%. Pieaug arī uz stabiem (galvenokārt elektrolīniju stabiem) būvēto ligzdu īpatsvars, šogad tādu bija 65,3%.

Projekta vadītāja Dr. biol. Māra Janaus norāda: "Šogad uz stabiem bija ievērojami mazāk neapdzīvotu stārķu ligzdu nekā uz ēkām un kokiem, savukārt vidējais mazuļu skaits apdzīvotā ligzdā - 2,21 - būtiski neatšķiras dažāda novietojuma ligzdās. Salīdzinot ar iepriekšējiem 20 gadiem, šo sezonu var uzskatīt par stārķiem vidēji sekmīgu."