Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Mežizstrādes dēļ iet bojā vairāk putnu ligzdu nekā tika vērtēts līdz šim

Atbildot uz Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) organizēto petīciju pret mežu ciršanu putnu ligzdošanas laikā, Zemkopības ministrija sniegusi informāciju par mežizstrādes apjomiem pavasarī AS "Latvijas valsts meži" (LVM) apsaimniekotajos mežos. Šie dati, ņemot vērā arī jaunākos putnu uzskaišu rezultātus, liecina, ka LVM apsaimniekotajos mežos vien katru gadu tiek iznīcināti vismaz 50,6 tūkstoši putnu ligzdu. LOB aicina Zemkopības ministriju nekavēties ar mežizstrādes pārtraukuma pavasarī ieviešanu.

Akcijas "Necērt pavasarī!" ietvaros šī gada vasarā LOB organizēja ministru prezidentam Valdim Dombrovskim adresētu petīciju, lai aicinātu putnu ligzdošanas sezonu laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam noteikt par kluso periodu, kura laikā nenotiek meža ciršana un netiek veikta jaunaudžu kopšana. Iesniegto petīciju Ministru prezidenta birojs pārsūtīja Zemkopības ministrijai atbildes sniegšanai.

Savā vēstulē LOB Zemkopības ministrija norāda uz nepieciešamību pēc LOB priekšlikuma integrēta izvērtējuma, ņemot vērā tā īstenošanas ietekmi uz Latvijas sabiedrības ekoloģisko, ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanu.

"Saskaņā ar Latvijas Meža politikā noteikto uzdevumu - līdzsvarot sabiedrības intereses, radot labvēlīgu vidi ekonomikas attīstībai, saglabājot Latvijas meža ekoloģisko vērtību un nodrošinot meža sociālo funkciju, Zemkopības ministrija, bez iepriekš minētā izvērtējuma, nevar atbalstīt priekšlikumu aizliegt mežu ciršanu un jaunaudžu kopšanu laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam," teikts zemkopības ministres Laimdotas Straujumas parakstītajā vēstulē.

Zemkopības ministrijas vēstulē arī norādīts, ka "lai izvērtētu (..) minētā priekšlikuma (..) ietekmi uz vidi, sabiedrību un ekonomiku, Zemkopības ministrija sākotnēji ar petīciju pret mežizstrādi putnu ligzdošanas laikā iepazīstināja A/S "Latvijas valsts meži", Latvijas Meža īpašnieku biedrību, Latvijas Mežizstrādātāju savienību un Latvijas Kokrūpniecības Federāciju."

LOB atbildē Zemkopības ministrijai informē par to, ka saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto informāciju un jaunākajiem putnu uzskaišu rezultātiem LVM apsaimniekotajos mežos vien katru gadu, veicot mežizstrādi pavasarī, tiek iznīcināti vismaz 50,6 tūkstoši putnu ligzdu, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā līdz šim tika vērtēts pa visu valsti kopā. Putnu ligzdu postīšana ir gan Eiropas Savienības Putnu direktīvas, gan Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārkāpums.

"Ņemot vērā iepriekš minēto, atbalstām nepieciešamību pēc no meža nozares neatkarīga visaptveroša mūsu priekšlikuma izvērtējuma, taču nepieciešams izvērtēt to, mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā ieviest ar pēc iespējas mazākām sekām ekonomiskajām un sociālajām interesēm, nevis vai šādu pārtraukumu ieviest. Uzsveram, ka izvērtējums veicams maksimāli īsā laikā, lai neaizkavētu mežizstrādes pārtraukuma ieviešanu jau tuvākajos gados," uzsvērts LOB vēstulē, vienlaikus norādot, ka meža nozares ekonomisko interešu pārstāvji par ierosinājumu noteikt mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā informēti jau 2009. gadā.

LOB vēstulē sniegta informācija arī par Latvijas meža putnu populāciju stāvokli, sabiedrisko aptauju rezultātiem par mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā un līdzīgiem ierobežojumiem citās Eiropas valstīs.

 

Papildu informācija:

  • Zemkopības ministrijas vēstule, pdf

  • LOB vēstule, pdf
  •